W centrum moich zainteresowań naukowych jest przede wszystkim współczesna filozofia angloamerykańska, głównie filozofia literatury, filozofia moralna oraz filozofia społeczna.

Możliwość inspirowania się literaturą w rozwiązaniach filozoficznych interesowała mnie od pierwszych lat studiów, w efekcie czego w pracy magisterskiej próbowałam odpowiedzieć na pytanie, w jakim sensie filozofowie analityczni inspirowali się w swoich pracach pomysłami Lewisa Carrolla, autora bajek dla dzieci „Alicji w Krainie Czarów" oraz „Po drugiej stronie lustra".

Tematyka mojego doktoratu w dużej mierze oscyluje wokół zagadnienia relacji literatury do etyki w filozofii Marthy Nussbaum.

Obecnie moje zainteresowania idą w kierunku etyki oraz ontologii wartości, a także w kierunku filozofii społecznej.

 

 

Autor: Anna Głąb
Ostatnia aktualizacja: 03.10.2008, godz. 16:42 - Ewa Grygierzec