Książki autorskie

 

Redakcja naukowa dwóch antologii, poprzedzonych wstępem Anny Głąb

 

Artykuły w pracach zbiorowych recenzowanych

 • Wprowadzenie. O filozoficznych poszukiwaniach znaczenia literatury pięknej, [w:] Filozofia i literatura (antologia tekstów), red. A. Głąb, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper 2011, s. 7-20.
 • Dlaczego etyka potrzebuje literatury?, [w:] Etyka i literatura (antologia), red. A. Głąb, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 5-24.
 • Boska czy ludzka? Koncepcje miłości w dramatach Williama Szekspira: „Romeo i Julia” oraz „Antoniusz i Kleopatra”, [w:] Etyka i literatura (antologia), red. A. Głąb, Lublin: Wydawnictwo KUL, s. 133-164.
 • Tortor heroum, czyli etyka Kierkegaarda i tragiczne dylematy w nawiązaniu do historii Abrahama i powieści Shūsaku Endō „Milczenie”, [w:] Studia o filozofii SØRENA KIERKEGAARDA. Koncepcje, polemiki, inspiracje, red. Maria Gołębiewska, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, Studia z filozofii systematycznej pod redakcją Seweryna Blandziego, 2015, s. 200-223.
 • Religia miłości – antynomie i ich rozwiązanie, [w:] Filozofia religii. Kontrowersje, Biblioteka Przeglądu Filozoficznego, red. naukowa: J. Hołówka, B. Dziobkowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2019, s. 601-624.

 

Artykuły z zakresu filozofii literatury w czasopismach znajdujących się na liście European Reference Index for the Humanities (ERIH):

 • Etyczne aspekty klonowania ludzi. W nawiązaniu do powieści Kazuo Ishiguro „Nie opuszczaj mnie” – ICF „Diametros”, 32 (2012), s. 37-61.

 • Laboratorium sądu moralnego na przykładzie powieści Josepha Conrada „Lord Jim” – „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, 87 (2013), Nr 3, R. 22, s. 77-102.

 • Siła problematyczności moralnej w „Annie Kareninie” Lwa Tołstoja – „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, 91, (2014), Nr 3, R. 23, s. 213-230.

 • Świat po apokalipsie. Etyka według Cormaca McCarthy’ego – „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, 95 (2015), Nr 3, R. 24, s. 23-37.

 • The Other as Text: The Ethics of Love in Jeffrey Eugenides’s “The Marriage Plot” –„Renascence. Essays on Values in Literature”, vol. LXVIII, No. 4, Fall 2016, pp. 266-282.

 • Między algorytmem prawa a religią totalną na podstawie powieści Iana McEwana „W imię dziecka” – „Roczniki Filozoficzne”, 65 (2017), Nr 4, s. 151-175.

 • The Ethical Laboratory of Beauty in Zadie Smith’s “On Beauty” – „Tulsa Studies in Women’s Literature”, vol. 35, No. 2, Fall 2016, pp. 491-512.

 • Kłopot z literaturą. Elzenbergowska interpretacja „Juliusza Cezara” Williama Shakespeare’a – „Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria”, 26 (2017), Nr 4 (104), s. 473-486.

 • O naturalnej potrzebie religii i minimum chrześcijaństwa – „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria”, 27 (2018), Nr 3 (107), s. 393-408.

 • Moral Dilemmas, Tragic and God’s Hiddenness. Notes on Shusaku Endo’s “Silence” –„Diametros. An Online Journal of Philosophy”, 58 (2018), s. 18-33.

 • Między nietzscheańskim naturalizmem a kierkegaardowskim idealizmem. Na podstawie powieści „Niels Lyhne” Jensa Petera Jacobsena – „Roczniki Filozoficzne”, Nr 1, 2019, ss. 119-147.

 • Człowiek i medycyna w sztuce Margaret Edson „Dowcip” – „Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria”, R. 28, Nr 1(109), 2019, s. 33-51.

 

Artykuły opublikowane w czasopismach z ministerialnej listy B:

 • Zagadnienia filozoficzne w pracach Lewisa Carrolla – „Roczniki Filozoficzne”, 53 (2005), nr 1, s. 55-85.

 • Sytuacje tragiczne. Próba fenomenologicznego opisu na podstawie „Hekabe” Eurypidesa, „Rosmersholmu” Henryka Ibsena i „Klientki” Pierre’a Assouline’a – „Analiza i Egzystencja”, 12 (2010), s. 181-199.

 • Literatura piękna w etyce – „Ethos”, 95 (2011), s. 205-215.

 • Książki żywo urodzone, czyli Hanny Malewskiej „być albo nie być” literatury – „Zeszyty Naukowe KUL”, 55 (2012), nr 3 (217), s. 35-46.

 • Etyka czytania i strategie narracji na podstawie powieści Toni Morrison „Umiłowana” – „Analiza i Egzystencja”, 21 (2013), s. 91-116.

 • Moralność jako uwaga. Słownik etyczny Iris Murdoch – „Logos i Ethos”, 35 (2013), nr 2, s. 81-108.

 • Wolność w zdeterminowanym świecie? Wątki etyczne w twórczości literackiej George Eliot – „Studia Philosophica Wratislaviensia”, 8 (2013), fasc. 4, s. 79-102.

 • „Podwójnie narodzeni”. Na marginesie „Nieciekawej historii” Antoniego Czechowa – „Kultura i Wartości”, 9 (2014), Nr 1, s. 43-65.

 • Sztuka, język i milczenie na podstawie filozofii Ludwiga Wittgensteina oraz powieści Iris Murdoch „W sieci” – „Analiza i Egzystencja”, 27 (2014), s. 147-174.

 • Powieść Jane Austen „Mansfield Park” jako „paradygmat moralnej aktywności” – „Studia Philosophica Wratislaviensia”, 9 (2014), fasc. 3, s. 103-121.

 • Drogocenność istoty ludzkiej. Na podstawie powieści Fiodora Dostojewskiego „Idiota” – „Studia Philosophica Wratislaviensia”, 11 (2016), fasc. 1, s. 95-108.

 • Język: wehikuł myśli czy narzędzie komunikacji? – „Principia”, XLIII-XLIV, (2005-2006), s. 121-150.

 • Alvina Plantingi ewolucyjny argument przeciwko naturalizmowi – „Roczniki Filozoficzne”, 54 (2006), nr 1, s. 19-40.

 • Kartezjańska koncepcja zjednoczenia umysłu i ciała – na podstawie interpretacji Margaret D. Wilson – „Roczniki Filozoficzne”, 58 (2010) nr 1, s. 27-50.

 • Pojęcie winy i kary w filozofii analitycznej – „Ethos”, 91-92 (2010), s. 75-89.

 • „Cierpię, więc jestem”. Problematyka teodycealna w tekstach abpa Józefa Życińskiego –„Roczniki Filozoficzne”, 60 (2012), nr 4, t. LX, s. 77-99.

 • The Tectonics of Love in Leo Tolstoy’s “Resurrection” – „Studia Humana”, vol. 5, No. 3, Fall 2016, pp. 90-103.

 

Recenzje

 • Martin Gardner, Wszechświat w chusteczce. Rozrywki matematyczne, a także zabawy, łamigłówki i gry słowne Lewisa Carrolla – w: "Roczniki Filozoficzne", Tom 51 (2003), ss. 542-546.
 • B. J. Shanley (ed.), One Hundred Years of Philosophy – w: "Roczniki Filozoficzne", Tom 51 (2003), ss. 546-553.
 • Jaegwon Kim, Umysł w świecie fizycznym. Esej na temat problemu umysłu i ciała oraz przyczynowania mentalnego – w: Kwartalnik "Ruch Filozoficzny", 60 (2003), Nr 3, ss. 465-473.
 • Iść wyprostowanym, wśród tych, co na kolanach…, Izydora Dąmbska, 1904-1983, opr. J. Perzanowski  – w: "Znak" 579/2003, ss. 140-144.
 • Czy filozofia upiecze ciasto?, Simon Blackburn, Myśl. Zaproszenie do filozofii – w: "Znak" 587/2004, ss. 145-150.
 • Tim Crane, Elements of Mind, An Introduction to the Philosophy of Mind – w: "Principia" 35-36 (2003-2004), ss. 312-319.
 • John R. Searle, Consciousness and Language – w: "Roczniki Filozoficzne" t. 52 (2004), nr 2, ss. 489-497.
 • Religijność Ludwiga Wittgensteina, Ray Monk, Ludwig Wittgenstein:Powinność geniusza – w: "Znak", 596/2005, s. 140-147.
 • Logika czy światopogląd?, Jan Woleński, Granice niewiary – w: "Znak", 598/2005, ss. 155-163.
 • Filozofia dla dzieci (całkiem małych i całkiem dużych), Maciej Wojtyszko, Bromba i filozofia  – w: "Znak", 601/2005, ss. 131-136
 • Wtajemniczenie w miłość, Sören Kierkegaard, Czyny miłości, "Znak" 637/2008, ss. 187-195.
 • Język pod lupą filozofa, Peter Prechtl, Wprowadzenie do filozofii języka, "Znak" 644/2009, ss. 146-150.
 • Gdy tertium non datur, O książce Barbary Chyrowicz: O sytuacjach bez wyjścia w etyce, "Znak" 650-651/2009, ss. 130-138
 • Przewodnik nocą, O książce Leszka Kołakowskiego Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, "Znak", 660/2010, ss. 115-118.
 • Etyka cnót w praktyce, Współczesna etyka cnót: możliwości i ograniczenia, red. Natasza Szutta,  "Ethos", nr 4/2010, ss. 264-270.
 • Alasdair MacIntyre, Bóg – filozofia – uniwersytety. Wybrane zagadnienia z historii katolickiej tradycji filozoficznej, przeł. Anna Łagodzka, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax 2013, ss. 256, w: „Roczniki Filozoficzne” t. 61, nr 4/2013, s. 156-160.
 • Ample Religious Freedom and the Fear of Islam. Rev. Martha C. Nussbaum, The New Religious Intolerance: Overcoming the Politics of Fear in an Anxious Age, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, and London 2012, 285 pp. - ICF “Diametros”, 41, September 2014, ss. 168-179.

 

Teksty popularyzujące szeroko rozumianą filozofię, kulturę intelektualno-literackiej lub historię idei (publikowanych w miesięczniku „Znak” i „Tygodniu Powszechnym” w latach 2004-2011):

 • Umysłowe potyczki o umysł, "Znak", 605 (2005), ss. 106-112.

 • O potencjalnych sojuszach filozofów z komikami, "Znak", 607 (2005), ss. 154-161.

 • Filozofia science fiction, "Znak", 609 (2006), ss. 141-147.

 • Filozofia moralna i literatura, "Znak", 611 (2006), ss. 151-159.

 • Emocje w filozofii i w życiu społecznym, "Znak", 614-615 (2006), ss. 135-143.

 • Postanalityczność – nowa kategoria?, "Znak", 624 (2007), ss. 117-124.

 • Filozofia o globalnej sprawiedliwości (wokół lektury M. Nussbaum i J. Rawlsa), "Znak", 630 (2007), ss. 113-128.

 • Literatura i moralna iluminacja, "Znak", 626-627 (2007), ss. 19-33.

 • W świecie bez murów (na kanwie książki Tomáša Halíka „Co nie jest chwiejne, jest nietrwałe”), "Znak" 608/2006, ss. 154-160.

 • Ostryga i łaska. Rzecz o Hannie Malewskiej (esej), "Znak" 613/2006, ss. 96-116.

 • Wokół wizyty Benedykta XVI (ankieta), "Znak" 614-615/2006, ss. 12-13.

 • "Powołał go Pan na bunt…" (o „Dziennikach podróży” Andrzeja Bobkowskiego), "Znak" 619/2006, ss. 158-163.

 • Notatki pamięci, o zbiorze szkiców Marii Czapskiej, „Ostatnie odwiedziny”, "Książki w Tygodniku", dodatek do "Tygodnika Powszechnego", 2.08.2006, s. 22.

 • "Dłużej niż na zawsze", o „Autobiografii” Ks. Jana Twardowskiego, "Książki w Tygodniku", 19.04.2007, ss. 6-7.

 • Choroba na kłamstwo, o książkach Wojciecha Chudego: „Esej o społeczeństwie i kłamstwie” 1 – Społeczeństwo zakłamane; 2 – Kłamstwo jako metoda, "Książki w Tygodniku", 6.12.2007, ss. 22-23.

 • O losach „Czystego mieszkania”, wprowadzenie do opowiadania „Czyste mieszkanie” Hanny Malewskiej, "Znak" 626-627/2007, ss. 91-94.

 • Solaris, czyli "Znak" Malewskiej, "Znak" 635/2008, ss. 152-164.

 • Bóg jako punkt ciążenia, w 25 rocznicę śmierci H. Malewskiej, "Gazeta Wyborcza"(Świąteczna), 29.03.2008.

 • Nad Niewiażą (reportaż), "Znak" 645/2009, ss. 150-157.

 • Oceany Jana Józefa Szczepańskiego. O „Dzienniku”, "Znak" 657/2010, ss. 118-124.

 • "Stary maniak szczęścia". O Albercie Camus w pięćdziesiątą rocznicę śmierci –  "Znak" 667/2010, ss. 152-156.

 • „Mohikanie odchodzą”, „Tygodnik Powszechny” 25/2011 (w ramach dodatku: Malewska. Głos z ukrycia).

 

Polemiki:

 • Komentarz do tekstu prof. Jacka Hołówki – [w:] Filozofia religii. Kontrowersje, Biblioteka Przeglądu Filozoficznego, red. naukowa: J. Hołówka, B. Dziobkowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2019, s. 598-600.
 • In Martha Nussbaums “Think Academy”, A Response to the review of: Reason in the Practical World. Philosophical Views of Martha C. Nussbaum – „Kultura i Edukacja”, Quarterly 2012, No. 6 (92), s. 261-267 (numer w języku angielskim).
 • In Martha Nussbaums “Think Academy” – „Kultura i Edukacja”, Quarterly 2013, No. 7 (100), s. 183-188 (numer w języku chińskim).
 • Polemika z Janem Woleńskim – „Znak”, 600/2005, s. 171-172.

 

Wywiady:

 • Moje miejsca na Ziemi. Rozmowa z Ewą Szumańską, "Znak" 614-615/2006.

 • Przeżyć to jeszcze raz. Rozmowa z Ewą Szumańską, "Znak" 618/2006.

 • Wolność absolutna czy wolność uległa? Rozmowa z s. Barbarą Chyrowicz, o. Grzegorzem Chrzanowskim OP i Zbigniewem Stawrowskim, "Znak" 606/2005.

 • Jak to działa? Rozmowa z ks. Józefem Bremerem SJ, Robertem Piłatem i Adamem Workowskim, "Znak" 609/2006.

 

Redagowanie czasopisma "Znak" i serii wydawniczych:

 • Redakcja numeru "Znaku": O kondycji polskiej filozofii, 600/2005.
 • Redakcja numeru "Znaku": Uniwersytety katolickie do lamusa?, 606/2005.
 • Redakcja numeru "Znaku": Labirynty ludzkiego umysłu, 609/2006.
 • Redakcja numeru "Znaku": Posługa myślenia. 60-lecie miesięcznika "Znak", 613/2006.
 • Redakcja numeru "Znaku": Literatura a moralność, 627-628/2007.
 • Ku jedności świata. Antologia artykułów w 60 rocznicę powstania pisma "Znak", Kraków: Znak 2006.

 

Prace translatorskie:

 • Alasdair MacIntyre, Katolickie uniwersytety. Niebezpieczeństwa, nadzieje, wybory – w: "Znak", 606 (2005).
 • Anna Abram, Sukces poprzez porażkę moralną. Szekspirowski Król Lear i biblijny Król Dawid – w: Etyka i literatura (antologia), red. A. Głąb, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, ss. 25-40.

 

Granty zewnętrzne:

 • „W jaki sposób działa literatura? Epistemologiczne podstawy etycznego krytycyzmu” (Nr rejestracyjny: 2011/01/D/HS1/04381), finansowanie przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie.

 

Autor: Anna Głąb
Ostatnia aktualizacja: 17.06.2020, godz. 23:49 - Anna Starościc