SUBWENCJA NA NAUKĘ 2020

 

Zarządzenie ROP-0102-3/20 Prorektora ds. nauki i kształcenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie podziału wydzielonej części subwencji przeznaczonej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w 2020 roku

Zarządzenie

 

Środki na prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinach podlegających ewaluacji jakości działalności naukowej są przeznaczone na:

 

1) finansowanie nowych konkursów grantowych dla dyscyplin ewaluowanych [Regulamin konkursów grantowych (w dyscyplinie)];

 

 FORMULARZ WNIOSKU GRANTOWEGO (wersja do edycji)

 

 FORMULARZE (wersja do edycji)

 

2) finansowanie rozstrzygniętych konkursów grantowych dla dyscyplin ewaluowanych (kontynuacja) [Regulamin konkursów grantowych (w dyscyplinie) / Klauzula informacyjna];

 

 FORMULARZ WNIOSKU GRANTOWEGO (wersja do edycji)

 

FORMULARZ RAPORTU KOŃCOWEGO Z REALIZACJI GRANTU (wersja do edycji)

 

FORMULARZ RAPORTU  ROCZNEGO Z REALIZACJI GRANTU (wersja do edycji)

 

3) rezerwy dziekanów wydziałów.

 


 

Zarządzenie nr ROP-0102-7/20 Prorektora ds. nauki i kształcenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów konkursów grantowych i regulaminu nagród na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Zarządzenie

 

Do pobrania:

 

Regulamin ogólnouniwersyteckich konkursów grantowych_pdf

 

Regulamin konkursów grantowych_pdf (w dyscyplinie)

 

Regulamin przyznawania wewnętrznych grantów na prace związane z przygotowywaniem międzynarodowych projektów badawczych_pdf

 

Regulamin nagród za najlepiej punktowane publikacje_pdf

 

Regulamin funduszu wydawniczego_pdf

 

Regulamin wydatkowania rezerwy Dziekana_pdf

 

Regulamin przyznawania grantów komercjalizacyjnych_pdf

 


 

Zasady publikowania tekstów naukowych

 

PUBLIKOWANIE W KUL

 

PUBLIKOWANIE W WYDAWNICTWACH ZEWNĘTRZNYCH

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 23.08.2020, godz. 14:01 - Magdalena Sawa