Zarządzenie Rektora KUL

z 2 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia zasad składania przez pracowników KUL oświadczeń w przedmiocie wyrażenia zgody na zaliczenie do liczby zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych

 

PLIK z ZARZĄDZENIEM

 

ZAŁĄCZNIKI

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 08.06.2016, godz. 16:48 - Marta Ordon