Komisja ds. podziału pozostałości dotacji
na działalność statutową z roku 2018

 

Dr hab. Michał Domagała

Prodziekan ds. nauki

Przewodniczący Komisji

 

Dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KUL

Dyrektor Instytutu Prawa

 

Prof. zw. dr hab. Stanisław Wrzosek

Dyrektor Instytutu Administracji

 

Ks. dr hab. Ambroży Skorupa, prof. KUL

Dyrektor Instytutu Prawa Kanonicznego

 

Dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. KUL

Dyrektor Instytutu Europeistyki

 

Dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz

 

Dr Anna Kosińska

 

Dr Emilia Czepczyńska

sekretarz Komisji

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 31.03.2019, godz. 20:20 - Magdalena Sawa