SUBWENCJA NA NAUKĘ 2019

 

Zarządzenie ROP-0102-4/19 Prorektora ds. nauki i kształcenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału wydzielonej części subwencji przeznaczonej na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w 2019 roku

Zarządzenie pdf_small

 

Środki na prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinach podlegających ewaluacji jakości działalności naukowej są przeznaczone na:


1) finansowanie konkursów grantowych dla dyscyplin ewaluowanych [Regulamin konkursów grantowych (w dyscyplinie) / Klauzula informacyjna];

 

 FORMULARZ WNIOSKU GRANTOWEGO wersja do edycji

 

FORMULARZ RAPORTU KOŃCOWEGO Z REALIZACJI GRANTU wersja do edycji

 

FORMULARZ RAPORTU  ROCZNEGO Z REALIZACJI GRANTU wersja do edycji


2) finansowanie zadań badawczych [Regulamin];


3) rezerwy dziekanów wydziałów.

 


 

Zarządzenie nr ROP-0102-6/19 Prorektora ds. nauki i kształcenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów konkursów grantowych i regulaminu nagród na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

Zarządzenie pdf_small

 

Do pobrania:

 

Regulamin ogólnouniwersyteckich konkursów grantowych

 

Regulamin konkursów grantowych (w dyscyplinie) / Formularz wniosku i raportu grantowego.docKlauzula informacyjna

 

Regulamin przyznawania wewnętrznych grantów na prace związane z przygotowywaniem międzynarodowych projektów badawczych

 

Regulamin konkursów grantowych na prace przedwdrożeniowe

 

Regulamin nagród za najlepiej punktowane publikacje

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2020, godz. 13:04 - Magdalena Sawa