Informacja dla Doktorantów korzystających z finansowania badań naukowych ze środków WPPKiA

Uprzejmie przypominamy Państwu o obowiązku zamieszczania w publikacjach prezentujących wyniki badań finansowanych ze środków WPPKiA - informacji o jednostce naukowej (prosimy wskazywać jako afiliowaną jednostkę naukową: Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II).

 

Jednocześnie pragniemy Państwu przypomnieć, że podobnie jak koszty przewidziane w ramach zgłaszanych zadań badawczych nie mogą być jednocześnie finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł (innych dotacji czy grantów np. OPUSa, Preludium itd.), tak też i publikacje wykazywane jako efekty realizacji jednego zadania badawczego nie mogą być wykazywane jako efekty realizacji innych zadań. Zatem planując efekty, a następnie sporządzając raport z realizacji zadania, proszę nie wykazywać tej samej publikacji w raportach dla różnych zadań, np. tego samego artykułu czy monografii zarówno w raporcie z realizacji badań statutowych katedry, jak i w raporcie z grantu wydziałowego dla tzw. młodych naukowców. Wyjątkiem będzie przypadek współautorstwa, gdy każdy z autorów swoją część pisał w ramach realizacji innych zadań. 
Powyższe zastrzeżenie dotyczy raportów z realizacji zadań badawczych, ale nie sprawozdań z działalności poszczególnych katedr WPPKiA. W SPRAWOZDANIACH z działalności prosimy sekretarzy katedr o WYKAZYWANIE WSZYSTKICH PUBLIKACJI mających afiliację Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL!

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2017, godz. 20:30 - Marta Ordon