Informacje dla Sekretarzy Katedr

na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

 

Zarządzenie Nr 1/19 Dziekana Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie sprawozdawczości pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Zarządzenie pdf_small

 

Do pobrania:

 

Załącznik_nr_1.doc

 


 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

(Poniżej pliki do pobrania w formacie doc)

 

Wskazowki_dla_sekretarzy_katedr_WPPKiA

 

WPPKiA_wzor_sprawozdania_2018

 

Sprawozdania należy przesyłać elektronicznie:

W przypadku Instytutu Administracji do p. Ewy Ratus - mail: instadm [at] kul.pl

W przypadku Instytutu Europeistyki do p. Hanny Wasilewskiej - mail: europeistyka [at] kul.pl

W przypadku Instytutu Prawa do p. Hanny Wasilewskiej - mail: europeistyka [at] kul.pl 

W przypadku Instytutu Prawa Kanonicznego do p. Magdaleny Sawy - mail: ipk [at] kul.pl

 

Ponadto pragniemy Państwu uprzejmie przypomnieć, że podobnie jak koszty przewidziane w ramach zgłaszanych zadań badawczych nie mogą być jednocześnie finansowane ze środków pochodzących z innych źródeł (innych dotacji czy grantów np. OPUSa, Preludium itd.), tak też i publikacje wykazywane jako efekty realizacji jednego zadania badawczego nie mogą być wykazywane jako efekty realizacji innych zadań. Zatem planując efekty, a następnie sporządzając raport z realizacji zadania, proszę nie wykazywać tej samej publikacji w raportach dla różnych zadań, np. tego samego artykułu czy monografii zarówno w raporcie z realizacji badań statutowych katedry, jak i w raporcie z grantu wydziałowego dla tzw. młodych naukowców. Wyjątkiem będzie przypadek współautorstwa, gdy każdy z autorów swoją część pisał w ramach realizacji innych zadań. 


Powyższe zastrzeżenie dotyczy raportów z realizacji zadań badawczych, ale nie sprawozdań z działalności poszczególnych katedr WPPKiA.

 

W SPRAWOZDANIACH z działalności prosimy sekretarzy katedr o WYKAZYWANIE WSZYSTKICH PUBLIKACJI mających afiliację Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL!

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 05.03.2019, godz. 10:54 - Magdalena Sawa