W dniu 7 listopada 2013 r. o godzinie 11:00 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (IFP, sala GG-110) odbyła się uroczystość wręczenia nagród i dyplomów laureatom i finalistom XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Czesława Zgorzelskiego.
 

Gala konkursu przebiegała według następującego porządku:
- Powitanie uczestników – prof. Andrzej Tyszczyk, dyrektor IFP KUL
- Odczytanie werdyktu jury i wręczenie nagród – prof. dr hab. Tomasz Pokrzywniak (UAM), przewodniczący Konferencji Polonistyk Uniwersyteckich
- Wystąpienie prof. dr. hab. Andrzeja Zgorzelskiego
- Wystąpienia laureatów pierwszych nagród
- Prezentacja drugiego i trzeciego tomu serii „Młoda Polonistyka”
- Wręczenie trzeciego tomu serii Autorce - pani Annie Kołos
- Zakończenie uroczystości.

Tegoroczną uroczystość uświetnili Swą obecnością prof. Andrzej Zgorzelski wraz z Małżonką - panią Barbarą Zgorzelską. Na uroczystości obecni byli dziekani i dyrektorzy polonistyk uniwersyteckich, jurorzy konkursu, opiekunowie nagrodzonych prac, laureaci i finaliści tegorocznej edycji konkursu, młodzież ze Społecznego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieckiego pod opieką pana Adama Sielanki oraz pracownicy i studenci IFP KUL.

 

 

 

Autor: Agnieszka Jarosz
Ostatnia aktualizacja: 07.11.2014, godz. 00:39 - Agnieszka Jarosz