Rok akademicki 2008/09:

 

1. Znaczenie analizy tekstu Ved dla mimamsy i dla vedanty.

2. Argumentacja Iśvarakrsny za istnieniem prakrti i wielosci purusów.

3. Stosumek brahmana do świata w myśli Ramanuji, Madhvy i Śankary.

4. Siedem kategorii rzeczywistości późnej vaiśesiki.

5. Rola doznania estetycznego w myśli Abhinavagupty.

6. Rozumienie przeradzania się (samsary) i wyzwolenia (nirvany) we wczesnym buddyzmie i w madhyamace.

7. Materia i duch u Umasvatiego (dżinizm).

8. Argumentacja za istnieniem Boga u Udayany.

9. Narzędzia prawdziwego poznania wg Gautamy Aksapady.

10. Cele życia człowieka (purusartha).

Autor: Maciej St. Zięba
Ostatnia aktualizacja: 04.06.2009, godz. 17:46 - Maciej Zięba