II  Seminarium Kazimierskie z Prawa Rzymskiego

 

 

CHRISTIANITAS ET ROMANITAS

 

STANISLAO PŁODZIEŃ (1913-1962) IN MEMORIAM

 

Kazimierz Dolny, 24-26 października 2008 r

 

PROGRAM
24 października 2008 r.
14.00-16.00 - zjazd uczestników
16.00 -17.45 - I sesja
16.00-16.15 - ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Wprowadzenie do obrad: Romanitas - Christianitas. Ius Romanum - Ius Ecclesiasticum
16.15-16.35 - prof. dr hab. Wiesław Mossakowski, Prawo rzymskie a konstrukcje kodeksów prawa kanonicznego
16.35-16.55 - prof. dr hab. Krzysztof Amielańczyk, Eusebius, Historia Ecclesiastica 4,9. Prawo rzymskie w obronie prześladowanych chrześcijan?
16.55-17.15 - prof. dr hab. Jolanta Malinowska, O Rozjuszu jako prawniku
17.15-17.45 - dyskusja
18.00 - kolacja

19.00-20.00 - II sesja
19.00-19.20 - dr Ryszard Pankiewicz, Św. Augustyn a teoria komunikacji
19.20-19.40 - ks. dr Piotr Sadowski, Szkoła prawa w Bejrucie w świetle Vita Severi Zachariasza Scholastyka
19.40-20.00 - dyskusja

 

25 października 2008 r.
8.00 - śniadanie
9.00- 13.10 - III sesja
9.00-9.20 - dr Agata Łuka, Wizerunek prawnika w antycznych i renesansowych epigramatach łacińskich
9.20-9.40 - dr Henryk Kowalski, Fałszerstwa w późnej republice
9.40-10.00 - dr Ireneusz Łuć, Disciplina militaris? Charakter relacji między rzymskim dowódcą a żołnierzami
10.00-10.20 - dr Dariusz Słapek, Niezwykłe losy niewolnika Cycerona. Niewola i wolność Dionizjusza
10.20 - 11.00 - dyskusja
11.00-11.30 - przerwa na kawę
11.30-11.50 - dr Monika Wójcik, Cesarz w Kościele czy ponad Kościołem?
11.50-12.10 - dr Joanna Misztal-Konecka, Monogamia w prawie rzymskim i prawie kanonicznym
12.10-12.30 - prof. dr hab. Bronisław Sitek, Autonomia administracji kościelnej i państwowej w świetle rozwiązań rzymskich i doświadczeń pierwszych wspólnot chrześcijańskich a współczesne rozwiązania w prawie publicznym
12.30-12.50 - dr Adam Świętoń, Żołnierz Cesarza - Żołnierz Chrystusa. Armia rzymska a chrześcijaństwo w IV i V w. n.e. -wybrane problemy
12.50-13.10 - dyskusja
13.30 - obiad

15.00- 16.20 - IV sesja
15.00-15.20 - dr Monika Ożóg, Ustawodawstwo Konstantyna, Konstansa i Konstancjusza wobec pogańskich obiektów kultu (posągów i świątyń)
15.20-15.40 - ks. dr Stanisław Jóźwiak, Defensor civitatis
15.40-16.00 - dr Maciej Jońca, „Podrzutek Żydówki Salome"
16.00-16.20 - dyskusja
16.20-17.00 - przerwa na kawę

17.00 -18.00 - V sesja (komunikaty)
17.00-17.10 - mgr Paweł Szarek, O idei sprawiedliwości w pismach Tukidydesa
17.10-17.20 - mgr Anna Stróż, Rzymskie scrinium jako prototyp chrześcijańskiego relikwiarza
17.20-17.30 - mgr Dorota Stolarek, Materfamilias - kobieta dobrych obyczajów. Od Romulusa do Augusta.
17.30-17.40 - mgr Joanna Gołębiowska, Wpływ chrześcijaństwa na ustawodawstwo Justyniana wobec konkubinatu
17.40-17.50 - dyskusja
17.50 - zamknięcie seminarium

18.00 - uroczysta kolacja

Autor: Maciej Jońca
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2009, godz. 14:09 - Marta Ordon