III Seminarium Kazimierskie z Prawa Rzymskiego

Apud Patres. Prawo rzymskie w literaturze wczesnochrześcijańskiej

Kazimierz Dolny, 22-23 października 2010 r.

 

 

 

22 października 2010 r. (piątek)

 

Od 13.00 – zjazd uczestników

 

16.00 –18.20 –  I sesja

 

16.00 – 16.15 – ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Wprowadzenie do obrad

16.15 – 16.30 – dr Ryszard Pankiewicz, Od cichego czytania do modlitwy w ukryciu. Z badań nad kulturą duchową późnego antyku

16.30 – 16.45 – dr Przemysław Kubiak, Przekazy wczesnochrześcijańskie a kara śmierci na arenie

16.45 – 17.00 – dr Monika Wójcik, Prawo rzymskie w De gubernatione Dei Salwiana z Marsylii

17.00 – 17.15 – dr Joanna Misztal-Konecka, ... quia specialiter non est prohibitum (Ep. 60,5). Zakaz małżeństw między bliskimi krewnymi u św. Ambrożego a prawo rzymskie

17.15 – 17.30 – dr Anna Tarwacka, Civis Romanus sum! Rola ‘provocatio’ w życiu św. Pawła

17.30 – 17.50 – dyskusja

 

17.50 – 18.20 – Prezentacja: mgr Romana Rupiewicz, Sensacyjne odkrycie wyroku Piłata w XVI stuleciu. Jego źródła i oddziaływanie

 

19.00 – uroczysta kolacja

 

 

23 października 2010 r. (sobota)

 

8.00 – śniadanie

 

9.00 – 12.50 – II sesja

 

9.00 – 9.15 – dr Paulina Święcicka, Arnobius, Adversus nationes 2.67 – czyli o dawnych kultach, obyczajach i prawach

9.15 – 9.30 – ks. dr Piotr Sadowski, Teodozjusz II w świetle Historii Kościoła Hermiasza Sozomena

9.30 – 9.45 – dr Maciej Jońca, Św. Hieronim krytykuje testamentum porcelli

9.45 – 10.00 – mgr Łukasz Korporowicz, Pojęcie i podziały prawa w świetle Etymologarium sive Originum św. Izydora z Sewilli

10.00 – 10.15 – mgr Stefan Karolak, Chrześcijaństwo; prawo i miłość. W poszukiwaniu ich symfonii i diafonii

10.15 – 10.30 – mgr Dorota Stolarek, De dimittenda adultera. Prawo rzymskie w Pasterzu Hermasa

10.30 – 10.50 – dyskusja

10.50 – 11.20 – przerwa na kawę

11.20 – 11.35 – prof. dr hab. Bronisław Sitek, Dylematy prawne i etyczne zwrotu dóbr kościelnych w świetle ustawodawstwa Konstantyna Wielkiego i polskiego

11.35 – 11.50 – ks. mgr Marek Cieśluk (KUL), Święty Augustyn o nierozerwalności małżeństwa w De coniugiis adulterinis

11.50 – 12.05 – mgr Michał Burtowy, Oddziaływanie norm etycznych i prawnych Reguły św. Augustyna na Zakon Kaznodziejski w pierwszym stuleciu jego istnienia

12.05 – 12.20 – mgr Izabela Precz, Czy wojna może być sprawiedliwa? Rzymskie inspiracje św. Augustyna

12.20 – 12.50 – dyskusja

 

13.30 – obiad

 

14.30 – wycieczka po Kazimierzu i okolicach

 

18.00 – kolacja

Autor: Maciej Jońca
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2010, godz. 09:41 - Maciej Jońca