dr Kamil Golema, asystent

 

 

Kamil Golema

 

Asystent w Katedrze Negocjacji i Mediacji na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Radca prawny wpisany na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie. Absolwentem studiów podyplomowych z zakresu Mediacji i negocjacji prawniczych oraz posiada certyfikat mediatora w sprawach cywilnych i gospodarczych wydany przez Polskie Centrum Mediacji.

Kamil Golema pełni obowiązki opiekuna roku oraz opiekuna praktyk dla studentów kierunku Prawo w biznesie prowadzonego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Zainteresowania badawcze: mediacje, negocjacje pracownicze, prawo cywilne, prawo pracy.

 

Staże naukowe, kwerendy, wizyty studyjne:

 1. Wizyta studyjna w Bibliotece Uniwersytetu Karola w Pradze (Czechy, 2012).
 2. Wizyta studyjna w Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Czeskiej, Radzie Społeczno – Gospodarczej w Pradze (Czechy, 2012).
 3. Wizyta studyjna w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym w Brukseli (Belgia, 2012).
 4. Wizyta studyjna w Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia, 2012).
 5. Wizyta studyjna w Université libre de Bruxelles (Belgia, 2012).
 6. Wizyta studyjna w Vrije Universiteit Brussel (Belgia, 2012).
 7. Kwerenda naukowa w Bibliotece Humboldt-Universität w Berlinie (Niemcy, 2013).
 8. Wizyta studyjna w Niemieckim Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (Niemcy, 2013).
 9. Kwerenda naukowa w Bibliotece Uniwersytetu w Splicie (Chorwacja, 2014).
 10. Kwerenda naukowa w Bibliotece La Università Cattolica del Sacro Cuore w Mediolanie (Włochy, 2015).
 11. Kwerenda naukowa w Bibliotece Stockholms Universitet w Sztokholmie (Szwecja, 2016).

Granty i opinie:

 1. Sławicki P., Broński W., Dąbrowski M, Golema K., Opinia prawna w przedmiocie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823) oraz wybranych innych aktów prawnych (dla Urzędu Komunikacji Elektronicznej).

Najważniejsze publikacje:

 1. Sławicki P., Golema K., Postępowanie mediacyjne w świetle projektu nowelizacji KPK, „Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” 2012, nr specjalny 4 - Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
 2. Golema K., Zasady zaangażowania pracowników w procesie tworzenia i rejestracji spółki europejskiej w Polsce, "Roczniki Nauk Prawnych" 2014, Nr 4.
 3. Golema K., Sławicki P., Zasada dobrowolności mediacji w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z dnia 10.09.2015 r., "ADR. Arbitraż i Mediacja" 2017, Nr 4.
Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 29.06.2020, godz. 18:23 - Piotr Sławicki