mgr Kamil Golema, asystent

 

 

Kamil Golema

 
Kamil Golema jest absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Obronił pracę magisterską pod tytułem „Dodatkowe zastrzeżenia umowne” napisaną w I Katedrze Prawa Cywilnego WPPKiA pod kierunkiem dr hab. Hanny Witczak, prof. KUL. Uzyskał także certyfikat Centrum Prawa Amerykańskiego.

Ukończył studia podyplomowe z zakresu Mediacji i negocjacji prawniczych oraz posiada certyfikat mediatora w sprawach cywilnych i gospodarczych wydany przez Polskie Centrum Mediacji.

Pełni obowiązki opiekuna roku oraz opiekuna praktyk dla studentów kierunku Prawo w biznesie prowadzonego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.Kamil Golema jest również radcą prawnym wpisanym na listę prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie.

Zainteresowania badawcze: zaangażowanie pracowników we współzarządzaniu zakładem pracy, specjalny zespół negocjacyjny w funkcjonowaniu spółki europejskiej, mediacje pracownicze, negocjacje pracownicze.
 
Autor publikacji z zakresu mediacji i negocjacji, m.in. Zasady zaangażowania pracowników w procesie tworzenia i rejestracji spółki europejskiej w PolsceZasada dobrowolności mediacji w świetle nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego z dnia 10.09.2015 r.

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2018, godz. 16:50 - Marek Dąbrowski