Prawo w biznesie

 

Szczególnym wyrazem dialogu nauki z polskimi przedsiębiorcami stanowi próba kształcenia przyszłych kadr na potrzeby biznesu. W tym celu na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL prowadzone są studia na kierunku „Prawo w biznesie”, których celem jest multidyscyplinarne kształcenie osób, które w przyszłości będą mogły prowadzić własną działalność gospodarczą, jak i pracowników obecnych przedsiębiorstw. Szeroki zakres dydaktyczny obejmujący podstawy prawa dotyczącego przedsiębiorców, jak i umiejętności z zakresu ekonomii i zarządzania, w tym rachunkowości, łączy wiedzę i kwalifikacje, które są oczekiwane na dzisiejszym, zróżnicowanym rynku pracy. W ramach studiów – oprócz standardowych zajęć dydaktycznych objętych programem studiów – prowadzone są zajęcia typu casestudy jako nowoczesna metoda kształcenia studentów z udziałem wykładowców będących przedstawicielami przedsiębiorców i prawników obsługujących biznes, którzy dzielą się własnymi doświadczeniami. W ramach przedmiotowych zajęć wykładowcami byli między innymi członkowie zarządu największych polskich spółek energetycznych. Dodatkowo studenci „Prawa w biznesie” mają organizowane spotkania z przedstawicielami przedsiębiorstw lub organizacji publicznych np. przedstawicielem Giełdy Papierów Wartościowych, czy podsekretarzem stanu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ponadto studenci mają możliwość udziału w warsztatach z przedsiębiorcami w celu przygotowania przyszłej ścieżki kariery zawodowej.

 

I. Spotkanie z przedstawicielem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

W dniu 4 listopada 2014 roku odbyło się spotkanie pana Roberta Kwiatkowskiego - Wicedyrektora Działu Rozwoju Sieci Biznesowej Giełdy Papierów Wartościowych ze studentami kierunku "Prawo w biznesie". Przedmiotem konferencji było zagadnienie pozyskiwania kapitału poprzez rynek giełdowy.

II. Spotkanie z przedstawicielem LLoyd's Broker w Londynie

W dniu 27 listopada 2014 roku miało miejsce spotkanie studentów "Prawa w biznesie" z pracownikiem londyńskiego przedsiębiorstwa Lloyd's Broker - Stanleyem Mickiewiczem. W jego ramach przedstawiona została prezentacja działalności przedsiębiorstwa na rynku brytyjskim.

 

III. Spotkanie z Podsekretarz stanu ds. polityki afrykańskiej, azjatyckiej i bliskowschodniej, dyplomacji publicznej i ekonomicznej Katarzyną Kacperczyk

W dniu 11 marca 2015 roku Pani Minister na spotkaniu ze studentami "Prawa w biznesie" wygłosiła wykład na temat Polska dyplomacja ekonomiczna. Ponadto udzieliła odpowiedzi na nurtujące studentów pytania dotyczące spraw zagranicznych oraz perspektyw rozwoju w strukturach polskiej dyplomacji.

 

IV. Warsztaty z przedsiębiorcami w zakresie przygotowywania ścieżki kariery

W dniu 27 maja 2015 roku studenci Prawa w biznesie mieli możliwość udziału w warsztatach z udziałem przedsiębiorców, podczas których mogli przedstawić przygotowane przez siebie biznesplany oraz zaprezentować ścieżkę własnej kariery zawodowej.

Więcej [+]

 

V. Wyjazd studyjny do Chin dla studentów Prawa w biznesie

Studenci Prawa w Biznesie mają możliwość kształcenia się w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej z ukierunkowaniem na Wschód. Służą temu dodatkowe zajęcia z języków rosyjskiego i chińskiego; najlepsi studenci mogą zostać wytypowani do wyjazdu studyjnego do Chin, podczas którego dalej doskonalą język oraz poznają specyfikę kultury Państwa Środka. Jest to szansa nie do przecenienia, bowiem w przypadku rynków azjatyckich znajomość podstaw kulturowych okazuje się warunkiem niezbędnych do zawierania kontaktów biznesowych.

 

VI. Zajęcia Case study dla studentów Prawa w biznesie

W ramach zajęć Case study studenci Prawa w biznesie spotkali się z następującymi prowadzącymi:

- Andrzej Skolmowski - Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

- dr Zenon Pokojski - Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe S.A.

 

- Stanisław Urban

 

- dr Marcin Asłanowicz - Partner w Kancelarii Baker & McKenzie

- Roman Rewald - Partner w Kancelarii Weil, Gotshal & Manges

- Małgorzata Góra-Dubiela - Prezes Union Investment TFI S.A.

- Tomasz Michalak - Dyrektor ds. klientów instytucjonalnych Union Investment TFI S.A. 

 

Bogdan Dzudzewicz - Dyrektor Wykonawczy PKN Orlen S.A.

 

Marek Forystek - Partner Forystek & Partnerzy

 

Wojciech Szybkowski - Partner CMS Poland

 

- Tomasz Włostowski - Kancelaria Eutradedefence, Bruksela

- Agata Juzyk - Dyrektor Badań i Innowacji KGHM Polska Miedź S.A.

- Seweryn Kędra - Wiceprezes Zarządu ds. finansowych PGE Dystrybucja S.A.

 

VII. Spotkania studentów Prawa w biznesie

Studenci Prawa w Biznesie KUL (studia stacjonarne I stopnia) spotkali się z Lucjanem Paszkiewiczem (Capful Polska). Przedmiotem zajęć była próba odpowiedzi na pytanie: Jaki będzie biznes w roku 202X? Co zmieni się w biznesie za 10-15 lat? Podczas zajęć studenci analizowali kazus i poznali model pracy z przyszłością, a celem była zachęta do myślenia wielowariantowego. Mottem spotkania były słowa: „Jadę tam gdzie krążek będzie, a nie tam gdzie był” (Wayne Gretzky).

 

VIII. Spotkania studentów Prawa w biznesie

Studenci Prawa w Biznesie (studia stacjonarne I stopnia) spotkali się z Agnieszką Gąsior-Mazur, prezesem Lubelskiego Klubu Biznesu. Pani Prezes przedstawiła model działania LKB i zaproponowała im współpracę w rozwijaniu założonego przez nich Klubu Biznesu Studentów i Absolwentów Prawa w Biznesie.

 

IX. Wyjazd studentów Prawa w biznesie do NBP

 

X. Spotkania studentów Prawa w biznesie

Spotkanie z prof. Tomaszem Arciszewskim, GMU, USA.

 

XI. Wyjazd studentów Prawa w biznesie do PGNiG Grupa ORLEN 2023

 

Autor: Piotr Sławicki
Ostatnia aktualizacja: 27.01.2024, godz. 20:56 - Piotr Sławicki