Współpraca międzynarodowa

 

Katedra Negocjacji i Mediacji współpracuje z wykładowcami z zagranicznych ośrodków naukowych, w tym również stypendystami Fulbrighta, organizując liczne seminaria naukowe, wykłady fakultatywne dla studentów oraz międzynarodowe, cykliczne konferencje naukowe, poświęcone problemom i wyzwaniom w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów. Dotychczasowa współpraca i wymiana doświadczeń międzynarodowych stanowi niezwykle cenny wkład w pracy badawczej pracowników Katedry nad zagadnieniami polskiego porządku prawnego i ich oceny z punktu widzenia doświadczeń, wzorców i perspektyw międzynarodowych.

 

W ostatnich latach pracownicy Katedry mieli zaszczyt gościć prof. Alaina Lempereura z Brandeis University USA, który poprowadził seminarium naukowe na temat "Responsible Negotiation". Profesor Jennifer Bird-Pollan (James and Mary Lassiter Associate Professor of Law, University of Kentucky), która wygłosiła szereg wykładów na temat amerykańskiego systemu prawa podatkowego. Profesor Rumu Sarkar (Fulbright), która przeprowadziła prelekcje poświęcone prawu międzynarodowego rozwoju oraz ścigania przestępstw finansowych. Ponadto w dniach 5 października-14 listopada 2017 r. na zaproszenie WPPKiA oraz Katedry Negocjacji i Mediacji, dr. Emeric Solymossy w ramach programu "Fulbright specialist" przeprowadził zajęcia, których tematem były zagadnienia handlu międzynarodowego i etyki biznesu. Katedra współpracuje również z prof. Adamem Sulkowskim (University of Massachusetts Dartmouth), prof. HongdongNiu (EdinburghNapier University),prof. Maríe Concepción Rayón (UniversidadComplutense de Madrid), dr Christine Moehler (University of Lucerne), dr Debbie De Girolamo (Queen Mary University of London).

 

Pracownicy Katedry w ramach współpracy międzynarodowej odbywali staże, wykłady oraz wizyty studyjne za granicą, m.in. w Würzburgu, Madrycie, Londynie, Paryżu, Mediolanie, Hamburgu, oraz uczestniczyli w przygotowaniu międzynarodowych projektów badawczych.

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 19.11.2018, godz. 11:19 - Marek Dąbrowski