Katedra Prawa Cywilnego została utworzona na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1997 r. i początkowo funkcjonowała pod nazwą II Katedra Prawa Cywilnego. Założycielem i pierwszym kierownikiem II Katedry Prawa Cywilnego był dr hab. Józef Skoczylas, prof. KUL. Od 2012 r. Katedrą kieruje dr hab. Piotr Zakrzewski, prof. KUL, a jej pracownikami są również: dr Aneta Biały - adiunkt, dr Paweł Bucoń - adiunkt, dr Paweł Widerski - asystent, mgr Olga Nowak-Dziwina - asystent. 

 

Badania naukowe pracowników Katedry Prawa Cywilnego prowadzone są w szczególności w zakresie polskiego i obcego prawa zobowiązań, prawa spadkowego, prawa spółdzielczego oraz prawa autorskiego. Obszary zainteresowań badawczych obejmują przede wszystkim:

 

  • polskie, obce (zwłaszcza niemieckie) i europejskie prawo prywatne,
  • część ogólną prawa cywilnego, prawo zobowiązań ze szczególnym uwzględnieniem czynów niedozwolonych, odpowiedzialności ubezpieczeniowej i odszkodowań, prawo rzeczowe, prawo spadkowe,
  • prawo spółdzielcze oraz prawo handlowe, w tym podmioty w organizacji,
  • sądownictwo polubowne jako jedną z alternatywnych metody rozwiązywania sporów.

 

Działalność dydaktyczna pracowników Katedry obejmuje przede wszystkim wykłady i ćwiczenia w zakresie części ogólnej i części szczegółowej prawa zobowiązań, podstaw prawa cywilnego, ponadto konwersatoria ze stosowania prawa cywilnego, dochodzenia wierzytelności w praktyce, a także wykłady kluczowe i fakultatywne m.in. z prawa autorskiego, prawa ubezpieczeń. W ramach Katedry funkcjonuje także seminarium z prawa cywilnego.

 

Pracownicy Katedry uczestniczą w życiu naukowym, biorąc czynny udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych. Katedra Prawa Cywilnego była współorganizatorem ogólnopolskich konferencji naukowych:

 

  • Podstawowe konstrukcje i tendencje rozwojowe prawa spółdzielczego, Lublin, 25 kwietnia 2013 r.,
  • Prawno-ekonomiczne uwarunkowania rozwoju polskiej spółdzielczości - Forum Spółdzielcze 2017, Lublin, 7 czerwca 2017 r.,
  • Stulecie uchwalenia ustawy z dnia 29 października 1920 roku o spółdzielniach – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość prawa spółdzielczego, Lublin, 5 listopada 2021 r.

 

Autor: Sebastian Frydrych
Ostatnia aktualizacja: 19.01.2023, godz. 16:59 - Paweł Bucoń