Komitet Organizacyjny Konferencji:

 

Przewodniczący:

ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL (Kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego KUL)

 

Wice-przewodniczący:

dr n. med. Jakub Pawlikowski (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

 

Członkowie:

ks. mgr lic. Michał Czelny (KUL)

dr Marta Ordon (KUL)

dr Michał Zawiślak (KUL)

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 28.01.2014, godz. 13:19 - Marta Ordon