Publikacja materiałów

sprzeciw-sumienia-w-praktyc

 

 

Sprzeciw sumienia w praktyce medycznej – aspekty etyczne i prawne, red. Piotr Stanisz, Jakub Pawlikowski, Marta Ordon, Wydawnictwo KUL, Lublin 2014 ss. 234 (ISBN 978-83-7702-980-0) obj. 13,3 arkusza wyd.

 

 

 Publikacja jest do nabycia w księgarni internetowej Wydawnictwa KUL [Kliknij aby przejść do księgarni]

 

 

 

Publikacja dostępna jest również bezpłatnie w formie e-booka w Repozytorium KUL:

http://hdl.handle.net/20.500.12153/290

 

 

Publikacja została wydana przez:

Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

ul. Konstantynów 1H

20-708 Lublin
tel. (48) 81 740 93 40

e-mail: wydawnictwo[at]kul.pl

 


 

Monografia jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym, tak obszernym, interdyscyplinarnym opracowaniem problemu sprzeciwu sumienia w praktyce medycznej. Obejmuje analizy wybitnych przedstawicieli nauk filozoficznych, prawnych i medycznych, a autorami tekstów są między innymi byli lub aktualni prezesi Trybunału Konstytucyjnego (Andrzej Zoll), Naczelnej Izby Lekarskiej (Konstanty Radziwiłł) i Naczelnej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (Elżbieta Puacz). W pracy prezentowane są różne punkty widzenia, uwzględniające odmienność perspektyw badawczych, tradycji religijno-filozoficznych, jak i poglądów doktrynalno-ustrojowych, co stanowi odzwierciedlenie stanu dyskusji nad przepisami regulującymi sprzeciw sumienia. Materiał został podzielony na trzy części obejmujące perspektywę filozoficzno-religijną, prawną i medyczną. Rozważania zawarte w części pierwszej obejmują m.in. analizę kategorii sumienia w etyce, prezentację stanowiska Kościoła katolickiego wobec wzbudzających obiekcje moralne procedur medycznych, a także omówienie relacji między dotyczącymi tych kwestii przepisami wewnętrznymi niektórych związków wyznaniowych a prawem państwowym. Część druga zawiera refleksję nad prawem do sprzeciwu sumienia w medycynie z perspektywy praw człowieka (a zwłaszcza praw osób wykonujących zawody medyczne oraz praw pacjenta), przepisów Konstytucji RP i umów międzynarodowych. Obejmuje też rozważania dotyczące reżimu prawnego dotyczącego wybranych procedur medycznych. Teksty zgrupowane w części trzeciej dotyczą zakresu wolności sumienia w praktyce lekarskiej, jak i w wykonywaniu innych zawodów medycznych: farmaceuty, pielęgniarki, położnej i diagnosty laboratoryjnego. Monografia wpisuje się w aktualną dyskusję społeczną i naukową dotyczącą klauzuli sumienia w medycynie, a autorzy poszczególnych opracowań formułują wiele godnych uwagi uwag i postulatów, które mogą się przyczynić do wypracowania właściwych zasad postępowania w tym zakresie. 

  

Publikacje wymagające zalogowania się do serwisu mp.pl:

 


 

prof  dr hab  Andrzej Zoll (UJ), "Klauzula sumienia w medycynie - gwarancja czy ograniczenie wolności sumienia pracowników ochrony zdrowia?"

 ks  prof  dr hab  Andrzej Szostek (KUL), "Kategoria sumienia w etyce"

 

prof. dr hab. Alina Midro (UM w Białymstoku), "Istota życia człowieka z perspektywy lekarza genetyka" [prezentacja towarzysząca referatowi: Prof._A.Midro]

 

prof. dr hab. Bogdan Chazan (Szpital Specjalistyczny im. św. Rodziny, Warszawa), "Klauzula sumienia w praktyce ginekologa-położnika" [prezentacja towarzysząca referatowi: prof._B._Chazan]

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2021, godz. 10:58 - Marta Ordon