DO POBRANIA: Program_konferencji.pdf

 

PROGRAM

 

09.15 – otwarcie obrad

 

SESJA I – Perspektywa religijna i etyczna

 

Przewodniczy: dr hab. Jarosław Sak (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

09.30 – Kategoria sumienia w etyce (ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek, KUL)

09.50 – Kościół katolicki a kontrowersyjne moralnie procedury medyczne (ks. dr Waldemar Głusiec, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

10.05 – Teologia żydowska wobec kontrowersyjnych moralnie procedur medycznych (rabin dr Joel Nowicki, Warszawa)

10.20 – Stanowisko Świadków Jehowy wobec współczesnych procedur medycznych (dr Katarzyna Krzysztofek, Uniwersytet Jagielloński)

10.35 – Odmowa wykonania świadczeń a cele medycyny (dr Jakub Pawlikowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

10.50 – dyskusja

 

11.20 – przerwa kawowa

 

SESJA II – Perspektywa prawna

 

Przewodniczy: dr hab. Dariusz Dudek, prof. KUL

11.40 – Klauzula sumienia w medycynie – gwarancja czy ograniczenie wolności sumienia pracowników ochrony zdrowia? (prof. dr hab. Andrzej Zoll, Uniwersytet Jagielloński)

12.00 – Prawa pacjenta w  kontekście odmowy udzielenia świadczeń medycznych przez lekarza i szpital (prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika; mgr Natalia Karczewska-Kamińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

12.20 – Wolność sumienia  w zawodach medycznych w standardach Rady Europy (prof. dr hab. Oktawian Nawrot, Uniwersytet Gdański)

12.35 – dyskusja

 

13.00 – przerwa obiadowa

 

Przewodniczy: ks. prof. dr hab. Henryk Misztal (KUL)

14.00 – Prawo do praktykowania religii (ks. dr hab. Piotr Stanisz, prof. KUL)

14.15 – Problem zakresowej niekonstytucyjności art. 39 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – analiza formalna (dr hab. Leszek Bosek, Uniwersytet Warszawski)

14.30 - Kontrowersje wokół "prawa do aborcji" (dr Małgorzata Gałązka, KUL)

14.45 – Obowiązek informacyjny a sankcje prawnokanoniczne w kontekście przerywania ciąży (ks. mgr Michał Czelny, KUL)

15.00 – dyskusja

 

15.15 – przerwa kawowa

 

SESJA III – Perspektywa medyczna

 

Przewodniczy: prof. dr hab. Władysław Witczak (KUL)

15.45 – Klauzula sumienia czy gra pozorów? (dr hab. Marek Czarkowski, Ośrodek Bioetyki Naczelnej Rady Lekarskiej, Warszawski Uniwersytet Medyczny)

16.00 – Klauzula sumienia w praktyce lekarza internisty (prof. dr hab. Krzysztof Marczewski, Szpital im. Jana Pawła II w Zamościu, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu)

16.15 – Klauzula sumienia w praktyce ginekologa-położnika (prof. dr hab. Bogdan Chazan, Szpital Specjalistyczny im. św. Rodziny, Warszawa)

16.30 – Istota życia człowieka z perspektywy lekarza genetyka (prof. dr hab. Alina Midro, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)

16.45 – dyskusja

 

17.00 – przerwa kawowa

 

17.15 – Klauzula sumienia w zawodzie diagnosty laboratoryjnego (dr Kazimierz Szałata, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszynskiego, dr  Elżbieta Puacz, Prezes Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych)

17.30 – Sprzeciw sumienia w zawodzie pielęgniarki i położnej - założenia i praktyka (dr Beata Dobrowolska, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)

17.45 – Klauzula sumienia w praktyce aptecznej (mgr Małgorzata Prusak, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

18.00 – dyskusja

18.15 – zamknięcie konferencji

 

 

 

Autor: Marta Ordon
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2014, godz. 01:14 - Marta Ordon