W dniu 23.09.2014r. pracownicy Katedry Prawa Handlowego wzięli udział w Konferencji naukowej dla uczczenia 40-lecia pracy naukowej Profesora Andrzeja Szajkowskiego w Instytucie Nauk Prawnych PAN pt. Dylematy spójności Kodeksu spółek handlowych z Kodeksem cywilnym oraz Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym

 

Konferencja została zorganizowana przez: dr hab. Monikę Tarską prof. INP PAN,  dra hab. Andrzeja Herbeta prof. KUL,  dr hab. Helenę Żakowską-Henzler prof. INP PAN oraz dra Grzegorza Nitę-Jagielskiego

 

Podczas konferencji głos w dyskusji zabrał dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL. 

 

Dziękując swojemu wieloletniemu Kierownikowi i Mentorowi za oddaną pracę na rzecz Uniwersytetu i Katedry, Pracownicy Katedry życzą wielu sukcesów w dalszej pracy naukowej. 

 

 

 

 

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2014, godz. 12:50 - Michał Hałasa