W dn. 20 maja 2011 r. pracownicy Katedry: prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet, dr Paweł Zdanikowski i mgr Michał Hałasa wzięli udział w organizowanej przez Katedrę Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego konferencji naukowej "O potrzebie reformy prawa spółek handlowych". Konferencja była poświęcona ogłoszonemu przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Cywilnego projektowi zmian Kodeksu spółek handlowych w części dotyczącej struktury majątkowo-kapitałowej spółki z o.o.

Autor: Andrzej Herbet
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2011, godz. 09:42 - Andrzej Herbet