W dn. 29 czerwca 2010 r. w Warszawie odbyła się konferencja pt. Uprawnienia, obowiązki, odpowiedzialność wspólników i organów spółek handlowych, zorganizowana przez Wydawnictwo Wolters Kluwer.

 

Podczas konferencji pracownik naszej Katedry, dr hab. Andrzej Herbet, wygłosił wykład pt. Powoływanie, odwoływanie i okres urzędowania członków zarządu (rady nadzorczej) spółek kapitałowych (wybrane aspekty).

 

 

Autor: Dariusz Bucior
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2011, godz. 09:13 - Andrzej Herbet