dr Zbigniew Pańpuch

 

Udział w konferencjach naukowych i sympozjach

 

  1. Międzynarodowe Sympozjum Filozoficzne Wittgenstein - Towards Re-evaluation Kirchberg am Wechsel, Austria - 08.1989 r.
  2. Międzynarodowa konferencja Physical reality as a subject of recognition in natural sciences and philosophy, zorganizowana przez The Lithuanian Institute of Philosophy and Sociology, The Lithuanian Institute of Semiconductor Physics, The LOGOS Magazine, Wilno, 02.07 - 05.07.2000, wystąpienie pt.: Morality as the subject of science in depiction of Aristotle.
  3. The 8th International Thomas Aquinas Summer School zorganizowana przez The Lithuanian Institute of Philosophy and Sociology in Vilnius, Troki k.Wilna, 02.07- 06.07.2001, wystąpienie pt.: Some Remarks on Classical Ethics.
  4. The 10th St. Thomas Aquinas Summer School zorganizowana przez Uniwersytet w Wilnie, Uniwersytet w Kłajpedzie, Instytut Filozofii Kultury i Sztuki, Zakon Dominikanów na Litwie, Litewski oddział SITA, w Kłajpedzie (Litwa), 1-12.07.2003, wygłoszone wykłady: Habit as a basis for understandig of virtues, Prudence as the fundamental human virtue, Courage and temperance as the necessary accompanying virtues, przeprowadzone seminarium: What is happiness?
  5. Konferencja naukowo-szkoleniowa: Postępy w anestezjologii i intensywnej terapii, Wigry 17-18.01.2003, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Oddział Podlaski, temat wykładu: Lekarz humanista we współczesnym świecie.
  6. Międzynarodowy Kongres: Christian Humanism In The Third Millennium: The Perspective Of Thomas Aquinas, zorganizowany przez: Pontifical Academy of Saint Thomas Thomas Aquinas International Society, Rzym 21-25.09.2003, wystąpienie pt.: The actuality of the S.Thomas Aquinas' concept of human health.
  7. V Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Przyszłość cywilizacji zachodu": Religia a polityka, 28 kwietnia 2006, wystąpienie pt. Platon i Arystoteles na temat relacji religii do państwa (tekst w druku w materiałach z sympozjum).
  8. IX Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Zadania Współczesnej Metafizyki": Dusza - Umysł - Ciało. Spór o jedność bytową człowieka, 14 grudnia 2006, wystąpienie pt.: Człowiek jako wędrujący duch (orfizm, platonizm, neoplatonizm).
Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2008, godz. 07:35 - Andrzej Zykubek