doktor habilitowany
adiunkt w Katedrze Antropologii Filozoficznej i Filozofii Prawa

 

Zainteresowanie naukowe

 • problematyka etyczna i antropologiczna w pismach Platona i Arystotelesa,
 • teoria bytu i antropologia w pismach św. Tomasza z Akwinu.

 

Zainteresowania poboczne

 • filozofia polityki
 • ekonomia

 

Przebieg edukacji

 • 1983 - 1987 - liceum ogólnokształcące w Kielcach w klasie o profilu matematyczno-fizycznym,
 • 1987 - studia na Wydziale Filozofii KUL,
 • 1992 - 1993 - stypendium i studia filozoficzne na Ludwig-Maximilians Universitaet w Monachium,
 • 1994 - obrona pracy magisterskiej „Rozumienie arete w Menonie Platona i Etyce Nikomachejskiej Arystotelesa",
 • 1994 - 1998 - studia doktoranckie na Wydziale Filozofii KUL,
 • 2005 - obrona pracy doktorskiej „Arete jako sposób spełnienia się człowieka w życiu indywidualnym i społecznym według Platona i Arystotelesa".

 

Przebieg pracy zawodowej

 • 1998 - zatrudniony na stanowisku asystenta na Wydziale Filozofii KUL w Katedrze Metafizyki.

 

Członkostwo w organizacjach naukowych

 • Członek wspierający Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II od I.2007

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 12.10.2019, godz. 07:41 - Anna Szałek