I. Hasła encyklopedyczne w „Powszechnej Encyklopedii Filozofii"
 1. „Archelaos Ateńczyk", t.1, Lublin 2000, s. 310-311.
 2. „Arete", tamże, s. 318-325.
 3. „Aretologia", tamże, s. 325-329.
 4. „Arkezylaos z Pitany", tamże, s. 334-335.
 5. „Arystokles z Messyny", tamże, s. 342.
 6. „Arystydes", tamże, s. 356-357.
 7. „Atenagoras z Aten", tamże, s. 390-392.
 8. „Birkenmajer Ludwik Antoni" (współautor P.Tarasiewicz.), tamże, s. 585-586.
 9. „Blount Charles", tamże, s. 598.
 10. „Cnoty i wady", t. 2, Lublin 2001, s. 216-231.
 11. „Cremonini Cesare", tamże, s. 318-320.
 12. „Eneasz z Gazy", t. 3, Lublin 2002, s. 162-164.
 13. „Favorinus z Arelate", tamże, s. 376-377.
 14. „Fronesis", tamże, s. 648-653.
 15. „Geminos z Rodos", tamże, s. 732-733.
 16. „Habitus", t. 4, Lublin 2003, s. 163-168.
 17. „Honor", tamże, s. 582-584, 586.
 18. „Kardynalne cnoty", t. 5, Lublin 2004, s. 491-497.
 19. „Krates z Aten", t. 6, Lublin 2005, s. 31.
 20. „Męstwo", t. 7, Lublin 2006, s. 140-143.
 21. „Nadzieja", t.7, Lublin 2006, s. 471 - 2.
 22. „Polis", t. 8, Lublin 2007, s. 326 - 332.
II. Hasła encyklopedyczne w „Encyklopedii Białych Plam"
 1. „Apolityczność", t. 1, Radom 2000, s. 298-299.
 2. „Honor", t. 8, Radom 2002, s. 74-79.
 3. „Inflacja", tamże, s. 162-166.
 4. „Interwencjonizm państwowy", tamże, s.224-227.
 5. „Kara śmierci", t. 9, Radom 2002, s. 129-136.
 6. „Kolektywizm" (współaut. M. Pańpuch), tamże, s. 231-237.
 7. „Państwo opiekuńcze", t. 14, Radom 2004.
 8. „Sprawiedliwość", tamże, t. 16, Radom 2005, s. 270-275.
 9. „Tomasz z Akwinu" , t. 17, Radom 2006, s. 164-167.
 10. „Własność" (współautorzy: P.Bała, A.Wielomski), t. 18, Radom 2006, s. 111-114.
III. Artykuły
 1. O naturze dobra pożądanego przez człowieka, w: Tomasz z Akwinu, De bono - O dobru: teksty, przekłady, komentarze, tłum. S. Białek, RW KUL 2003, s. 275-282;
 2. Problem niewolnictwa u Arystotelesa, w: „Wierność rzeczywistości. Księga Pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej na KUL O. prof. M. A. Krąpca", PTTA, Lublin 2001, s. 509-526.
 3. Paideia jako ideał wychowawczy, w: Cywilizacja nr 7/2003, s. 47-66.
 4. Rola sportu w niektórych antycznych koncepcjach wychowawczych, w: Człowiek w kulturze nr 12/1999, s. 145-164.
 5. Znaczenie cnót dla realizowania się człowieka jako osoby, w: Człowiek w kulturze nr 13/2000, s. 109-120.
 6. Platona paideia a media, w: Cywilizacja nr 9/2004, s. 10-19.
 7. Rola cnót w wychowaniu, w: Cywilizacja nr 10/2004, s. 38-66.
 8. Miejsce sztuki w życiu moralnym człowieka, w: Cywilizacja nr 11/2004, s. 36-44.
 9. Męstwo jako jeden z filarów tożsamości mężczyzny, w: kwartalnik Cywilizacja 17/2006, s. 25-39.
 10. The problem of the actuality of Aquinas' concept of human health, w: Proceedings of the International Conference on "Christian Humanism in the Third Millennium: The Perspective of Thomas Aquinas". Vol. 1, The Pontifical Academy of Saint Thomas Aquinas, Roma 2004, s. 590 - 604.
 11. Ideał nauczyciela - wychowawcy w pismach wybranych autorów starożytnych, w: Zeszyty Edukacyjne nr 3. Materiały z sympozjum O etos nauczyciela zorganizowanego przez Fundację Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej w dn. 3.10.2004 w Lublinie, Lublin 2005, s. 83-113.
 12. Platon i Arystoteles na temat relacji religii do państwa, w: Polityka i religia., Lublin 2007, s. 253-280.
 13. Człowiek jako wędrujący duch (orfizm, platonizm, neoplatonizm), w: Dusza - Umysł - Ciało. Spór o jedność bytową człowieka, Lublin 2007, s. 243-262.
 14. Kłopotliwa własność?, w: kwartalnik Cywilizacja 20/2007, s. 22-37.
 15. O cnotach dzisiaj , w: kwartalnik Cywilizacja 22/2007, s. 42-49.
 16. Platon i Arystoteles o rewolucji , w: kwartalnik Cywilizacja 23/2007, s. 20-32.
IV. Inne wybrane publikacje
 1. Wprowadzenie do dyskusji (s. 107 - 109) i Podsumowanie dyskusji (s. 415 - 416) sekcji sympozjalnej Transcendentalia czy transcendentalizm w: Analogia w filozofii. Materiały z VII Międzynarodowego Sympozjum z cyklu Zadania współczesnej metafizyki, Lublin 2005.
 2. Opracowanie bibliografii końcowej do: Tomasz z Akwinu, De bono - O dobru: teksty, przekłady, komentarze, tłum. S. Białek, RW KUL 2003.
 3. Pochwała rolnego zacofania, w: „Nasz dziennik" („Nd") nr 2, 3.01.2001;
 4. Dwa światy - dwa style myślenia, w: „Nd" nr 32, 7.02.2001;
 5. Niewolnictwo - czy relikt przeszłości? cz. 1, w: „Nd" nr 234, 6-7.10.2001, cz. 2, nr 240 13-14.10.2001, cz. 3, nr 246 20-21.10.2001.
 6. Wychowawcza rola sportu u Platona i Arystotelesa cz. 1, w: „Nd" 20.07.2002; cz. 2, nr z 27.07. 2002, cz. 3, nr z 03.08. 2002.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.10.2008, godz. 11:06 - Andrzej Zykubek