• 1993 r. - International Conference on Sanskrit and Related Studies, Kraków UJ, (referat: Maṇḍanamiśra's Conception of Bliss);
  • 1997 r - Człowiek w zetknięciu kultur - myśl Dalekiego Wschodu jako przedmiot poznania i źródło inspiracji - konferencja orgnizowana przez Instytut Filozofii UJ, (referat: Prawda i fałsz u Maṇḍanamiśry);
  • 2001 r. - International Conference on Indian Studies, Kraków UJ, (referat: Avidyā in Maṇḍanamiśra and Śaṅkara);
  • 2004 r. - Tydzień Filozoficzny: „Filozofia Wschodu i filozofia Zachodu" - Katolicki Uniwersytet Lubelski, (wykład: Bytowe podstawy wyzwolenia w Brahmasiddhi Mandanamiśry);
  • 2005 r. - Benares a Jerozolima - konferencja naukowa, Opactwo Benedyktyńskie w Tyńcu, (referat: Dawar, Logos, Śabda - Słowo, z którego wszystko powstało).
  • 2006 r. - Polityka a religia - V Międzynarodowe Sympozjum z cyklu: Przyszłość cywilizacji Zachodu; Katedra Filozofii Kultury KUL - referat: Władza króla w starożytnych Indiach.
  • 2007 r. - VI Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Przyszłość Cywilizacji Zachodu" -„Kreacjonizm czy ewolucjonizm", referat: Świat jako ewolut Słowa w filozofii gramatyków indyjskich.
  • 2008 r. - VI Międzynarodowe Sympozjum z cyklu „Przyszłość Cywilizacji Zachodu" -„Sprawiedliwość - idee a rzeczywistość", referat: Sprawiedliwość w Bhagawadgicie.

 

 

 

 

 

Autor: Paweł Sajdak
Ostatnia aktualizacja: 12.02.2009, godz. 08:39 - Andrzej Zykubek