• Urodziłem się 29 VI AD 1956 w Stalowej Woli.
  • Po trzech latach (1975-1978) studiów filologii angielskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 1978 r. rozpocząłem studia indologiczne.
  • W 1981-1982 r., jako stypendysta Rządu Indii, kontynuowałem studia w New Delhi. W 1988 r. obroniłem na UJ pracę magisterską pt. „Znaczenie Kenopaniṣad na tle innych Upaniszad klasycznych".
  • W 1989 r. powierzono mi zajęcia z sanskrytu (I) na Wydziale Filozofii KUL.
  • Od 1991 r. do 2001 pracowałem na WF KUL jako asystent. W tych latach wielokrotnie korzystałem z zaproszenia Instytutu Indologii Uniwersytetu Wiedeńskiego, biorąc udział w seminariach prof. dr. hab. Gerharda Oberhammera.
  • W 1999 r. obroniłem na Uniwersytecie Jagiellońskim pracę doktorską pt. „O sposobach bytowania w Brahmasiddhi Maṇḍanamiśry".
  • Od 2001 r. pracuję jako adiunkt na WF KUL, prowadząc zajęcia z sanskrytu (I, II), proseminarium i seminarium licencjackie z filozofii indyjskiej, wykład na temat wątków filozoficznych w literaturze indyjskiej, z historii filozofii indyjskiej oraz o religiach Chin. Od tegoż roku jestem członkiem Towarzystwa Naukowego KUL.
  • Na prośbę Koła Filozoficznego studentów w 2003/2004 r. prowadziłem też z nowopowstałą sekcją lekturę Bhagavadgīty. W 2004/2005 r., na prośbę zainteresowanych, prowadziłem pozaprogramowe zajęcia z języka hindi.
  • W 2012 r. habilitowałem się na podstawie rozprawy "Spór o słowo. Obrona Mandany Miśry teorii sphoty".

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Paweł Sajdak
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2012, godz. 20:52 - Anna Starościc