• Paweł Sajdek, Mandanamiśra's Conception of Bliss, w: Cracow Indological Studies vol. I, Cracow 1993, pp. 227-233.
 • Paweł Sajdek, Prawda i fałsz u Mandanamiśry - w: Zrozumieć Wschód, s. 89-94, Kraków 1997.
 • Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii t. 1, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2000: advaita (s. 69-72).
 • Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii t. 1, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2000: Badarayana (s. 461).
 • Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii t. 1, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2000: Bhaskara (s.556-557).
 • Paweł Sajdek, Wedanta, w: Filozofia Wschodu pod red. Beaty Szymańskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego 2001, s. 115-152.
 • Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii t. 2, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001: Caitanya Mahaprabha (s. 12-14, współautor M.Zięba).
 • Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii t. 2, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001: Caraka (s. 41-42).
 • Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii t. 2, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001: Citsukha (s. 194-199).
 • Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii t. 2, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001: Dharmarajadhvarin (s. 542-543).
 • Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii t. 2, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001: dobro - w myśli indyjskiej (s. 626-628).
 • Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii t. 2, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001: dravya - w Vedancie (s. 717).
 • Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii t. 2, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001: dvaitavedanta (s. 762-766).
 • Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii t. 2, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001: dvaitadvaitavedanta (s. 766-780).
 • Poznanie zaprzeczające, Śankara Brahmasutrabhasya 2.2.29, przekład z sanskrytu P. Sajdek, [w:] Filozofia Wschodu - teksty, pod red. Marty Kudelskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego 2002, s. 161-162.
 • Tysiąc pouczeń, Śankara Upadeśasahasri, Gadyabandha 2, przekład z sanskrytu P. Sajdek, [w:] Filozofia Wschodu - teksty, pod red. Marty Kudelskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego 2002, s. 163-177.
 • Jedność nie jest przenośnią, Mandana Miśra Brahmasiddhi, Brahmakanda 6-8, przekład z sanskrytu P. Sajdek, [w:] Filozofia Wschodu - teksty, pod red. Marty Kudelskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego 2002, s. 185-189.
 • Nieorzekalność bytu świata i umiejscowienie niewiedzy, Mandana Miśra Brahmasiddhi, Brahmakanda 8-10, przekład z sanskrytu P. Sajdek, [w:] Filozofia Wschodu - teksty, pod red. Marty Kudelskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego 2002, s. 190-192.
 • Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii t. 3, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2002: eka- ekatva (s. 64-65 ).
 • Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii t. 3, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2002: etyka w filozofii indyjskiej (s. 290-294).
 • Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii t. 3, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2002: Gauḍapāda (s. 709-713).
 • Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii t. 4, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2003: guṇa w Vedāncie (s. 139-140).
 • Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii t. 4, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2003: Harṣa (s. 237-240).
 • Paweł Sajdek, Jagiellonian University, Avidyā in Maṇḍanamiśra and Śaṅkara, [w:] Cracow Indological Studies t. 4/5, Cracow 2004, s. 479-489.
 • Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii t. 5, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2004: jāti (s. 279-281).
 • Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii t. 5, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2004: Jayaraśi Bhatta (s. 289-290).
 • Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii t. 5, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2004: Jayatīrtha (s. 290-291).
 • Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii t. 5, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005: Kṛṣṇamiśra (s. 85-86).
 • Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii t. 6, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005: Madhusūdana Sarasvati (s. 675-676)
 • Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii t. 6, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005: Maṇḍana Miśra (s. 767-770)
 • Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii t. 6, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005: Madhva (s. 676-677)
 • Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii t. 7, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2006: Nimbārka (s.664-666).
 • Sajdek P., Władza króla w starożytnych Indiach, referat na szmpozjum. - „Polityka a religia" - V Międzynarodowe Sympozjum z cyklu: Przyszłość cywilizacji Zachodu; Katedra Filozofii Kultury KUL - (złożony do publikacji).
 • Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii t. 7, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2006: Pāṇini (s. 966-967).
 • Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii t. 8, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007: Pariṇāma (s. 24-26).
 • Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii t. 8, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007: Patañjali (s. 55-56).
 • Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii t. 8, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007: Prakāśātman (s. 444-445).
 • Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii t. 8, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007: Rāmānuja (s. 629-632).
 • Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii t. 8, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007 Rāmāyaṇa (s. 632-633).
 • Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii t. 9, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008 Upaniṣad (s. 608).
 • Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii t. 9, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008 Vallabha (s. 638-639).
 • Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii t. 9, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008 Veda (s. 651).
 • Hasło do Powszechnej Encyklopedii Filozofii t. 9, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008 Vedānta (s. 651-652).
 • Davar, Logos, Śabda - Słowo, z którego wszystko powstało, [w:] „Benares a Jerozolima", red. K.J. Pawłowski, Tyniec Wydawnictwo Benedyktynów, Kraków 2007, s. 145-161.
 • Władza króla w starożytnych Indiach, [w:] „Przyszłość cywilizacji Zachodu - Polityka a religia", red. P. Jaroszyński, ks. P. Tarasiewicz, I. Chłodna, Lublin 2007, s. 321-335.
 • History of Jewish Philosophy, wyd. Daniel H. Frank i Oliver Leaman, Routledge London i New York 2003 (przekład na zamówienie Wydawnictwa Księży Jezuitów WAM, złożony do druku, po redakcji naukowej).
 • Advaitavedānta - pogląd Maṇḍany, [w:] „Roczniki Filozoficzne", t. LVI, nr 2, 2008, „Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Iwona Zielińskiego OFMConv", Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008, s. 233-254.
  Świat jako ewolut słowa w myśli gramatyków indyjskich, [w:] „Ewolucjonizm a kreacjonizm", Przyszłość Cywilizacji Zachodu, Lublin 2008, s. 235-248.
 • Paweł Sajdek, Spór o słowo. Obrona Mandany Miśry teorii sphoty, Wydawnictwo KUL 2011, ss. 272.

 

 

 

 

Autor: Paweł Sajdak
Ostatnia aktualizacja: 12.09.2012, godz. 20:54 - Anna Starościc