Konferencje, seminaria, wykłady

 1. Norwid i polityka.Na marginesie "Niewoli" Cypriana Norwida, Colloquia Norwidiana II, KUL, 14-16.05.1993.
 2. Cyprian Norwid the Poet of Truth, międzynarodowa konferencja pt. Ultimate Reality and Meaning, 2-4.07.1996, Dobogóko (Węgry).
 3. Kilka uwag o "Bransoletce" Cypriana Norwida, Colloquia Norwidiana III, Lublin KUL, 18-20.05.1995.
 4. Kościół - naród - ludzkość. Społeczno-religijne wątki myśli Cypriana Norwida, Colloquia Norwidiana V, Norwid i Chrześcijaństwo, Lublin KUL, 3-15.10.1999.
 5. O wierszu Cypriana Norwida "Socjalizm", Colloquia Norwidiana VI, KUL, 23-26.05.2001.
 6. Obraz Jezusa w poezji Romana Brandstaetettera, konferencja pt. Nadnaturalne, Instytut Religioznawstwa, Kraków UJ, 2-3 06.2001.
 7. Aksjologiczne horyzonty poezji Romana Brandstaettera, konferencja pt. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji, Lublin KUL, 4-6.10.2001.
 8. Aleksander Wat - demaskator komunizmu, konferencja pt. Literatura czeska i polska na wygnaniu, Uniwersytet w Opawie, 14-15.2001.
 9. Poeta wartości. O liryce Romana Brandstaettera, konferencja z okazji 50 rocznicy pracy naukowej i 80 rocznicy urodzin profesora Marka Golberga, Uniwersytet w Drohobyczu, 17-18.05.2002.
 10. W kręgu epoki. Diagnozy Cypriana Norwida, konferencja z okazji 90 rocznicy śmierci Bolesława Prusa, Uniwersytet w Brnie, 7-8.11.2002.
 11. Roman Brandstaetter: pisarz ważny – pisarz nieznany, I Lubelski Festiwal Nauki, 21.09.2004.
 12. Doświadczenie choroby w prozie Aleksandra Wata, konferencja pt. Między literaturą i medycyną, Lublin UMCS, 22-24 11.2004.
 13. Dramaturgia Romana Brandstaettera na tle powojennej dramaturgii w Polsce, głos w dyskusji podczas Zjazdu Polonistów, Kraków, 22 - 25.09.2004.
 14. Hermeneutic of Evil in Aleksander Wat’s Works, konferencja Polish Institute of Arts and Science of America, Pittsburg, 3-5.06.2005.
 15. Konstytucja 3 Maja, wykład w Radio Polonia – New Haven, Connecticut, 3.05.2005.
 16. Teatr sumienia.Dramaturgia Romana Brandstaettera, wykład dla studentów i pracowników, Lublin KUL, 7.11.2005.
 17. Uniwersytet dwóch Papieży, wykład w Towarzystwie Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, New Haven, Connecticut (USA), 6.06.2005.
 18. Roman Brandstaetter – pisarz trzech tradycji, wykład w kościele polskim w Toronto, 6.02.2006.
 19. Polska – Kościół – kultura, wywiad w Polskim Radio w Toronto, 7.02.2006.
 20. Romana Brandstaettera zmagania z utopią, konferencja Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Przemyśl, 6.-7.06.2006.
 21. The Famous Stranger. Amongst Meanings and Contexts of Roman Brandstaetter’s Writings, konferencja pt. Polish Literature – a New Canon, University of Toronto, 2-6.02.2006.
 22. Christian Humanism of Cultures in Roman Brandstaetter’s Writings, konferencja pt. Perspectives in Slavistik II, Regensburg, 14-16.09.2006.
 23. W nurcie prawdy - o niektórych aspektach dramaturgii Romana Brandstaettera, konferencja pt. Prawda w literaturze, Lublin KUL, 4-6.10.2007.
 24. Norwid – nasz współczesny (seminarium), IV Lubelski Festiwal Nauki, 25.09.2007.
 25. "Druga ojczyzna" Romana Brandstaettera, konferencja pt. Roman Brandstaetter – na skrzyżowaniu kultur, religii i tradycji, Kraków UJ, 27.09.2007.
 26. O książce Georga Langenhorsta, "Teologie und Literatur", Darmstadt 2005,wykład w ramach spotkań Nowości Teoretycznoliterackie, Lublin KUL, 21.05.2008.
 27. Współmyślenie z Herbertem (seminarium), V Lubelski Festiwal Nauki, Lublin KUL, 23.09.2008.
 28. O książce "Schreiben ist Totenerweckung. Teologie und Literatur" (Würzburg 2005), wykład w ramach spotkań Nowości Teoretycznoliterackie, Lublin KUL, 27.05.2009.
 29. Neuere Mickiewicz-Lektüren (wykład) uniwersytet we Fryburgu (Szwajcaria), 6.05.2008.
 30. Zeitgenösiche Polnische Liryk; Z.Herbert, C.Miłosz, R.Brandstaetter, Uniwersytet we Fryburgu (Szwajcaria), 7.05.2008.
 31. Józef Wittlin i Roman Brandstaetter - pisarze franciszkańskiego szlaku, konferencja pt. Potrzeba sacrum. Literatura polska okresu PRL-u, KUL, 21-23.10.2010.
 32. Tajemnice emigracji.O nieznanej korespondencji G.Herlinga-Grudzińskiego do Aleksandra Wata, Zaduszki Emigracyjne, Lublin KUL, 18.11.2010.
 33. Korespondencja między Józefem Wittlinem i Romanem Brandstaetterem, konferencja pt. Etapy Józefa Wittlina, Kraków UJ, 14-15.04.2011.
 34. Masterpieces of Polish Poetry, Uniwersytet Pázmány Péter (Węgry), 5.05.2011.
 35. The Output of Adam Mickiewicz in the Focus of New Research, Uniwersytet Pázmány Péter, 5.05.2011.
 36. Cyprian Norwid – a Great Polish Romantic Poet, Uniwersytet Pázmány Péter, 4.05.2011.
 37. Joseph Wittlin – the Writer of Cultural Boderland, Uniwersytet Pázmány Péter, 3.03.2011.
 38. The Consciouness of an Exile: the Case of Joseph Wittlin, 2nd International Seminar Hermeneutics, Psychoanaliysis and Literary Studies: The Disease of the Soul: Melancholia, Unhappy Consciouness, Depresion, Lublin KUL, 26.05.2011.
 39. Największe dzieła polskiej literatury, Szkoła Języka Polskiego im. Jana Pawła II w Bostonie, 12.02.2011.
 40. Kulturowe transgresje w eseistyce Józefa Wittlina, Tożsamość i transgresja w literaturze,  9.06.2011, PWSZ w Zamościu.
 41. Nieznane wątki twórczości Józefa Wittlina, Wydział Filologii Romańskiej, Filologii Słowiańskiej i Językoznawstwa Ogólnego Uniwersytet Complutense, Madryt, 10.02.2012.
 42. Kulturowe dziedzictwo Europy w twórczości Józefa Wittlina, II Dzień Kulturoznawcy, Lublin KUL, 7.03.2012.

 43. Biznes i nauka – w poszukiwaniu współdziałania, Moralna odpowiedzialność ludzi biznesu, 17.05.2012, Kraków, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II.

 44. Norwid – poeta współczesny, Tydzień „ Szkoła z pasją”, 18.05.2012, Lublin, KUL.

 45. Ethos słowa, spotkanie dyskusyjne Instytutu Jana Pawła II, 30.05.2012, Lublin, KUL.

 46. Wątki religijne w dramaturgii Romana Brandstaettera, Dramat i teatr religijny-wyróżniki i paradygmaty, 10-12 września 2012, Nałęczów, KUL.

 47. Józef Wittlin –  nierozpoznany chrześcijanin, V Kongres Polonistyki Zagranicznej, 10-13.07.2012, Opole, Uniwersytet Opolski.

 48. Norwid – poeta łatwy czy trudny, Lubelski Festiwal Nauki, 18 września 2012, Lublin KUL.

 49. Zygmunt Krasiński i Pius IX, „Gdzie piękność gdzie poezja…?” Zygmuntowi Krasińskiemu w 200.rocznicę urodzin (1812-1859), Złoty Potok, 3-5.09.2012, Akademia Jana Długosza w Częstochowie.

 50. Amerykańskie doświadczenie Józefa Wittlina (1896-1976), Wybitni działacze wychodźstwa polskiego i emigracji w XIX-XX wieku, 18-19.10.2012, Poznań, UAM.

 51. Sycylia Romana Brandstaettera, Świat kultury Romana Brandstaettera. W 25 rocznicę odejścia pisarza, 27.11.2012, Lublin, KUL.

 52. Polish Education and Mobility, konferencja pt. New horizons – How to Support Careers through Mobility, 2- 6.12.2012, Brema.

 53. Literatura i filozofia. Uwagi amatora,  Filozofia w literaturze, literatura w filozofii, 4.03.2013, Uniwersytet Rzeszowski.
 54. Paryż - Lwów - Nowy Jork. Pejzaże kulturowe J. Wittlina. II Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego, 19-21.09. 2013, Kraków, UJ.

 55. The Experience of Polish Exile in the Times of the Second World War - the Case of Joseph Wittlin, The 7th International Symposium Contemporary Issues of Literary Criticism: Literature In Exile. Emigrants’ Fiction (20th century experience), 25-27.09. 2013, Shota Rustaveli Institute of Georgian Literature, Tibilisi, Gruzja.

 56. Norwid o wkładzie Kościoła do dziedzictwa kulturowego, konferencja Kulturowy wymiar twórczości Cypriana Norwida, 4-5.11.2013, Lublin, KUL.

 57. The Salt of the Earth by Joseph Wittlin – a Literary Perspective on the Beginning of World War I, konferencja pt. Die ersten Monate des Grossem Krieges in Mitel- und Ostmitteleuropa. Mentalitäten, Stimmungen und Erfahrungen im Sommer und Herbst 1914, 26-28.03. 2014, Berlin.

 58. „Ojczysta Europa” Józefa Wittlina, konferencja pt. Rodzinna Europa. Europejska myśl polityczna a wyzwania XXI wieku, 9-11.04.2014, Wilno.

 59. Z dziejów mecenatu literackiego w Polsce, konferencja pt. Kultura i mecenat, 20.11.2014, Lublin KUL.
 60. Joseph Wittlin und seine Epoche - Instytut Polski w Wiedniu,  wykład w  ramach dyskusji panelowej: Wielkie przyjaźnie austriacko-polskie – Joseph Roth & Józef Wittlin,  19.02.2015.
 61. Joseph Roth und Józef Wittlin – zur Geschichte ihrer Freundschaft und ihres Schaffens – Aleksander Brückner Zentrum für Polenstudien, Uniwersytet Fryderyka Schillera w   Jenie, 29.04.2015.
 62. Europa Józefa Wittlina, konferencja pt. Józef Wittlin pisarz kulturowego pogranicza, 29.05.2015, Lublin KUL.
 63. Europe and the United States from the perspective of a Polish Writer Joseph Wittlin - IX światowy kongres The International Council for Central and East European Studies (ICCEES), 3-8.08.2015, Makuhari, Japonia.
 64. The experience of Polish exile: the case of Joseph Wittlin, 7.09.2015, Slavic Eurasian Research Center Uniwersytet Hokkaido.
 65. Poland - what a country - 21.07.2015, Will Fuchu, Tokio.
 66. What is Europe? - 20.09.2015, Will Fuchu, Tokio.
 67. The Chopin's country - what you should know about contemporary Poland? - 26.09.2015, Will Fuchu, Tokio.
 68. Literatura polska na rynku japońskim, konferencja  pt. Kultura i wolny rynek, 19.11.2015 KUL, Lublin.
 69. Chrzest i "Bogurodzica" 4.02. 2016, Lubelska Niezależna Telewizja Internetowa.
 70. Niedocenione średniowiecze, 12.02.2016,  Lubelska Niezależna Telewizja Internetowa.
 71. Święci i hagiografia 25.02.2016, Lubelska Niezależna Telewizja Internetowa.
 72. U początków języka 3.03.2016, Lubelska Niezależna Telewizja Internetowa.
 73. Początki renesansu 17.03.2016, Lubelska Niezależna Telewizja Internetowa.
 74. Mecenat w renesansie 7.04.2016, Lubelska Niezależna Telewizja Internetowa.
 75. Lublin miastem renesansu 28.04.2016, Lubelska Niezależna Telewizja Internetowa.
 76. Jan Kochanowski, 5.05.2016, Lubelska Niezależna Telewizja Internetowa.
 77. Japonia - obraz poza schematem, Dzień Kulturoznawcy, 21.04. 2016, KUL, Lublin.
 78. Polski pisarz w kręgu kultury europejskiej i amerykańskiej - casus Józefa Wittlina, IV ogólnopolska konferencja "Kultura i metoda" - Kultura narodowa między swoistością i uniwersalizmem, 12.05. 2016, KUL, Lublin.
 79. Amerykańska spuścizna Józefa Wittlina, VI Światowy Kongres Polonistów. Polonistyka na początku XXI wieku - diagnozy, koncepcje, perspektywy, Katowice 22-25 czerwca 2016.
 80. Japonia - kraj daleki czy bliski?, Lubelski Festiwal Nauki, 23. 09. 2016.
 81. Światło w twórczości Romana Brandstaettera, konferencja pt. Światło w dziejach człowieka, sztuce, religii, nauce i technice, Muzeum Podkarpackie w Krośnie, 21-22. 09. 2016.
 82. Roman Brandstaetter und Franz Theodor Csokor, wykład, Instytut Polski w Wiedniu, 15.11.2016.
 83. Józef Wittlin – nieznany epistolograf, konferencja: Zapomniane dziedzictwo kulturowe polskiej emigracji po roku 1939, 17-18.11.2016.
 84. John Paul II and the Polish tradition of pilgrimage, konferencja: Popes on the Rise! Moblization, Media and Political Power of Modern Papacy, 22-26.03.2017, Campo Santo Teutonico, Watykan.
 85. Słynni – mniej znani: C. Norwid, J. Wittlin, R. Brandstaetter.  Wykład podczas promocji nowej serii wydawniczej „Literacki wymiar kultury” publikowanej przez TN KUL, 8.05.2017, Lublin, KUL.
 86. Literatura i chrześcijaństwo – dwudziestowieczne odsłony, konferencja: Kultura i metoda. Kultura a religia, 12.05. 2017, Lublin, KUL.
 87. W nurcie realizmu magicznego: „Mój Lwów” Józefa Wittlina – konferencja Kresy południowo-wschodnie – polska kultura współcześnie odkrywana, Truskawiec-Drohobycz 30.06- 6.07. 2017.
 88. Polacy w Japonii czyli egzotyczna bliskość, III Zjazd Towarzystwa Kulturoznawczego, Poznań 21-23.09.2017.
 89. Japonia - kraj warty poznania, Lubelski Festiwal Nauki, 25.09.2017.
 90. Kościół i charyzmaty  - wykład w ramach spotkania formacyjnego Ruchu Światło Życie, Wąwolnica 7.04.2018.
 91. Polskie powstania narodowe – audycja w Radio Maryja i TV Trwam, 11.04.2018.
 92. Patriotyzm –nacjonalizm – szowinizm  -  wykład w ramach spotkania formacyjnego Ruchu Światło Życie, Kaliszany Stare 14.04.2018.
 93. Chrześcijański patriotyzm  - wykład w ramach spotkania formacyjnego Ruchu Światło Życie, Kaliszany Stare 14.04.2018.
 94. Etos polskiej inteligencji - wykład w ramach spotkania formacyjnego Ruchu Światło Życie, Kaliszany Stare 15.04.2018.
 95. Kresy Józefa Wittlina, konferencja: Przenikanie się kultur – Polska, Białoruś, Ukraina, Litwa; Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego 5.06.2018.
 96. Japonia – kraj daleki czy bliski? , Lubelski Festiwal Nauki, 17.09.2018.
 97. Cywilizacja łacińska i jej zagrożenia, konferencja pt. Nowa kultura, Spała, 20-21.10. 2018.
 98. Tożsamość narodowa -  wykład w ramach spotkania formacyjnego Ruchu Światło Życie, Nałęczów 19.01.2019.
 99. Kultura i jej współczesne zagrożenia - wykład w ramach spotkania formacyjnego Ruchu Światło Życie, Nałęczów 19.01.2019.
 100. Polacy w Japonii, XIII Dni Japońskie, Uniwersytet Łódzki oraz Klub Yakumo- Goto, 27-28.04.2019.
 101. Siła i wyzwania rodziny, Rodzina w czasach gwałtownych przemian, I Konferencja Diakonii Społecznej Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Lubelskiej, Lublin 5.05.2019.
 102. Bolesław Miciński – filozof nieznany, konferencja: Filozofować po polsku. Żródłowość języka –uniwersalizm zagadnień, Uniwersytet Humanistyczno- Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, 6-7.05.2019.
 103. Bolesław Miciński – Philosopher and Writer, Seventh World Congress of Polish Studies, Gdańsk , 14-16.06.2019.
 104. Bolesław Miciński – konteksty i powinowactwa filozoficzne, 11 Zjazd Filozoficzny, Lublin, 13.09.2019.
 105. Bolesław Miciński – Essayist und Philosoph, 122 konferencja Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft, Uniwersytet Paderborn, Niemcy, 21.09.2019.
 106. Wpływ księdza Augustyna Jakubisiaka na myśl filozoficzną Bolesława Micińskiego, konferencja: Augustyn Jakubisiak a filozofia polska: znaczenie i konteksty, 25.10. 2019, Uniwersytet Rzeszowski.
 107. Józef Wittlin - Europejczyk, wygnaniec, chrześcijanin, 21.11.2019, Biblioteka Polska w Londynie.
 108. Polityka w cywilizacji łacińskiej – wykład w ramach spotkania formacyjnego Ruchu Światło Życie, Nałęczów, 22.02.2020.
 109. Katolicy w życiu społecznym – wykład w ramach spotkania formacyjnego Ruchu Światło Życie, Nałęczów, 22.02.2020.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2020, godz. 19:12 - Anna Szałek