LawBlog.png

Katedra Prawa Handlowego zaprasza  do lektury i bezpłatnej e-mailowej subskrypcji, a także współredagowania czasopisma internetowego LawBlog.pl | Forum Prawa Handlowego.

 

Podstawowym celem czasopisma, jest stworzenie płaszczyzny wymiany informacji i opinii osób zawodowo zajmujących się szeroko rozumianym prawem handlowym – zarówno w teorii, jak i w praktyce – a także zainteresowanych tą dyscypliną z innych powodów.

 

Jesteśmy przekonani, że przyjęta formuła umożliwi osiągnięcie tego celu w sposób mniej sformalizowany niż na łamach tradycyjnych publikatorów, ale równie kompetentny, bardziej przystępny, a przy tym bliższy dynamice życia. Mamy też nadzieję, że w przyszłości medium to może stać się użytecznym narzędziem integracji środowiska naukowego, praktyki prawniczej i kół gospodarczo-biznesowych.

 

Z życzeniami przyjemnej lektury

Redakcja LawBlog.pl

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 12.08.2011, godz. 20:41 - Dariusz Bucior