KURS

 „CERTIFICATE OF LEGAL SKILLS IN ENGLISH"

2009/2010

 

 

Kurs „Certificate of Legal Skills in English” jest adresowany do prawników i studentów prawa. Jego celem jest wyposażenie uczestników kursu w praktyczne umiejętności prawnicze przydatne na rynku pracy. Program prowadzony będzie przez Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL we współpracy z amerykańskimi ośrodkami akademickimi oraz Fundacją Instytut na rzecz Państwa Prawa.

 

Aby ukończyć program i uzyskać Certyfikat uczestnicy będą musieli spełnić trzy następujące warunki:

 

I. Zaliczenie wybranych kursów – zaliczenie z następujących zajęć:

1)    Legal Advocacy (30 godz.)

2)    Negotiations (30 godz.)

3)    Arbitration lub Mediation (do wyboru) (30 godz.)

4)    Legal Reasoning, Research and Writing (30 godz.)

5)   European Union Law (30 godz.) lub Human Rights (30 godz.) lub Human Rights in Practice (30 godz.) – wszystkie w jęz. angielskim (do wyboru)

6)    Legal skills seminar (visiting faculty) (15 hours).

 

II. Ukończenie 30 godz. praktyki zaakceptowanej przez Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych KUL w formie:

 

1)    Uczestnictwa w programie „Prawo na co dzień” (Street Law); lub

2)    Aktywne uczestnictwo w działalności zatwierdzonej poradni prawnej; lub

3) Udział w międzynarodowym konkursie (Moot Court Competition), w którym KUL reprezentuje drużyna; lub

4) Ukończenie praktyki w zatwierdzonej przez Ośrodek Doskonalenia Umiejętności Prawniczych jednostce/placówce.

III. Zaliczenie seminarium końcowego (15 godzin):

 

Każdy student będzie zobowiązany oszacować na potrzeby programu swoje umiejętności w zakresie wystąpień publicznych oraz sztuki wypowiedzi. Po określeniu indywidualnych możliwości, do potrzeb konkretnego studenta zostanie dostosowany indywidualny program szkoleniowy, w celu poprawy tych umiejętności. W celu zaliczenia seminarium, należy sporządzić autorski projekt zatwierdzony przez prowadzącego.

 

 

Koszt za 210 godzin zajęć: 1 500 PLN (dla studentów i doktorantów KUL opłata została obniżona do 1 000 PLN).

 

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie zgłoszenia na adres: cfals@kul.pl. W momencie uruchomienia kursu zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

 


Autor: Tomasz Sieniow
Ostatnia aktualizacja: 20.02.2009, godz. 10:38 - Marzena Rzeszót