Lista pytań obowiązujących w II Katedrze Prawa Cywilnego KUL podczas egzaminu dyplomowego (licencjackiego i magisterskiego)

 1. Świadczenie i jego rodzaje.

 2. Świadczenie pieniężne i jego rodzaje.

 3. Nominalizm.

 4. Waloryzacja i jej rodzaje.

 5. Szkoda majątkowa i jej postacie – strata i utracone korzyści.

 6. Krzywda (szkoda niemajątkowa)

 7. Zobowiązania podzielne.

 8. Solidarność dłużników (bierna).

 9. Zasada swobody umów i jej granice.

 10. Przesłanki ważności umowy przedwstępnej.

 11. Pojęcie i charakter prawny wzorców umownych.

 12. Niedozwolone klauzule umowne.

 13. Zadatek.

 14. Umowne prawo odstąpienia.

 15. Kara umowna (odszkodowanie umowne).

 16. Umowa o świadczenie przez osobę trzecią.

 17. Przesłanki roszczenia z bezpodstawnego wzbogacenia.

 18. Przypadki świadczeń nienależnych.

 19. Przypadki odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadzie winy w przepisach Kodeksu cywilnego o czynach niedozwolonych

 20. Przypadki odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadzie ryzyka w przepisach Kodeksu cywilnego o czynach niedozwolonych

 21. Przypadki odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadzie słuszności w przepisach Kodeksu cywilnego o czynach niedozwolonych

 22. Przelew wierzytelności i jego ograniczenia.

 23. Przejęcie długu.

 24. Miejsce spełnienia świadczenia.

 25. Termin spełnienia świadczenia.

 26. Przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej ex contractu.

 27. Zwłoka i skutki jej wystąpienia w zobowiązaniach.

 28. Niemożliwość świadczenia objęta odpowiedzialnością w zobowiązaniach i zobowiązaniach wzajemnych.

 29. Wygaśnięcie zobowiązań z zaspokojeniem wierzyciela.

 30. Wygaśnięcie zobowiązań bez zaspokojenia wierzyciela.

Autor: Andrzej Rąpała
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2018, godz. 10:36 - Andrzej Rąpała