Maciej Stanisław Zięba

Inne funcje pełnione obecnie lub kiedyś (nagłowek 1)

a unindented list

b x

c koniec unindented list

 

 

kotwica

a) na uczelni - navy (nagłowek 2)

 

 • tutor MISH - b - gray
 • opiekun EKPiUU - strong - black
 • opiekun koła kaszubsko-pomorskiego - green
 • opiekun KNS MISH - blue
 • pełnomocnik rektora ds. pozyskiwania funduszy europejskich - aqua
 • koordynator merytoryczny projektów - red: Migralink - em i Migravalue - i

 

 b) w mieście - olive, regionie - silver lub kraju - teal (nagłowek 3)

 • Przewodniczący - white Wojewódzkich - fuchsia Komisji - lime Egzaminacyjnych - maroon języka - yellow angielskiego - beige i języka - magenta francuskiego - cyan dla pilotów - purple i przewodników - pink turystycznych, oraz pracowników hotelarstwa (podstawa: rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki, Przewodniczącego GUKFiT)
 • Przewodniczący grupy XI: Przygotowanie regionu do integracji europejskiej, Zespołu Strategii Województwa Lubelskiego (podstawa: zarządzenie Marszałka; rezultat: Strategia, zob. s. )
 • Przewodniczący zespołu opracowania Wizji przyszłości Ziemi Lubelskiej w obliczu reformy administracyjnej państwa (rezultat)
 • Koordynator Krajowy Platformy Wymiany Młodzieży [link]
 • Członek Zespłu ds. Monitoringu - (podstawa: Rozporządzenie Ministra Finansów; rezultat: Raport oraz Słowniczek - podwiesić)
 • Czuby-Południe
 • Komisje polsko-ukraińskie i polsko-białoruskie
 • Euroregion Bug
 • Lustrum

 

 

wcięcie

 

 

 

[link]: CV formalne (styl: Adres)
Maciej St. Zięba - inne funkcje

   (styl: Paragraf)

 

styl Nagłowek 4

 goto kotwica

styl Nagłowek 5

 

styl Nagłowek 6
styl Czcionka o stałej szerokości

 

 

 

Dodać:

Bibliografia przedmiotowa - pisali o mnie

konferencje

 

 

Eng / Fr / Esper / Rus / Zhongwende (Hanyude) / Samskrita / Bodskaddu / nederlands / paa norsk / tlhi /

 

Autor: Maciej St. Zięba
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2009, godz. 10:20 - Maciej Zięba