dr Małgorzata Borkowska-Nowak

 

Książka
 • Etyka w biznesie (red. M. Borkowska, J.W. Gałkowski), Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2002.

 

Artykuły
 • Bezsilna polityka? [w:] Człowiek i polityka, (red. J. Kłos, A. Noras), Wydawnictwo KUL, Lublin 2002, s. 25-33.
 • Powołanie polityki. Między dobrem wspólnym a maksymalizacją spodziewanej użyteczności [w:] Dokąd zmierza Europa - przywództwo - idee - wartości. Where Europe is going - leadership - ideas - values, (red. H. Taborska, J.S. Wojciechowski), Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Pułtusk 2007, s. 525-536.
 • Demokratyzacja czy egalitarny nieład? Juliena Freunda interpretacja zasady równości [w:] Fenomen nierówności społecznych, (red. J. Klebaniuk), ENETEIA, Warszawa 2007, s. 533-542.
 • Bierność obywatelska siłą scentralizowanego państwa. Alexisa de Tocqueville'a wizja łagodnego despotyzmu, [w:] Bierność społeczna, (red. A. Keplinger), ENETEIA, Warszawa 2008, s. 239-252.
 • Prawość żołnierska w służbie i po służbie, [w:] Etyka żołnierska. Etyka w służbie ojczyźnie, Dom Żołnierza Polskiego, Warszawa 2008, s. 119-129.
 • Rola armii w społeczeństwie demokratycznym, [w:] Etyka żołnierska. Etyka w służbie ojczyzny, Dom Żołnierza Polskiego, Warszawa 2008, s. 43-52.

 

Hasła encyklopedyczne
 • Carlyle Thomas, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2001, t. 2, s. 46-47.
 • Ferrari Giuseppe, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2002, t. 3, s. 406-407.
 • Janet Paul [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2004, t. 5, s. 243.
 • Keynes John Maynard, [w:] Powszechna Encyklopedia Folozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2004, t. 5, s. 591-593.
 • Laborem exercens, (J.W. Gałkowski, M. Borkowska), [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2005, t. 6, s. 187-191.
 • Renouvier Charles Bernard, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2007, t. 8, s. 751-753.
 • Sollicitudo rei socialis, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2008, t. 9, s. 97-100.

 

 

 

 

Autor: Małgorzata Borkowska-Nowak
Ostatnia aktualizacja: 17.03.2009, godz. 19:30 - Andrzej Zykubek