mgr Dominik Garbal - doktorant

 

dominik_garbal_pomniejszone

 

Absolwent Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji (prawo) oraz Wydziału Nauk Humanistycznych (filologia-sinologia) Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W 2014 r. uzyskał z wyróżnieniem tytuł magistra prawa za pracę pt. „Nadzór nad działalnością Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych”; ww. praca, napisana pod kierunkiem śp. Prof. Henryka Ciocha, wygrała ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską z dziedziny spółdzielczości. Od 2014 r. doktorant w Katedrze Negocjacji i Mediacji WPPKiA KUL. Czynny uczestnik oraz organizator wielu konferencji i wydarzeń naukowych, również na poziomie międzynarodowym.

 

Uczestnik wymiany międzynarodowej na Yangtze Normal University (Fuling/Chongqing, Chiny, 2014 r.) oraz stypendysta Instytutu Konfucjusza na Xiamen University (Xiamen, Chiny, 2016 r.).W 2017 r. ukończył studia podyplomowe - Szkołę Prawa i Kultury Chińskiej na Uniwersytecie Śląskim; na przełomie lipca i sierpnia 2017 r. odbył miesięczny staż naukowy w Kancelarii Prawnej Yuanhe Partners w Pekinie. Od 2014 r. sekretarz Konsorcjum „Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski”, od 2015 r. tłumacz języka chińskiego.

 

Zainteresowania naukowe obejmują prawo chińskie (w szczególności wpływ etyki konfucjańskiej na koncepcję chińskiej myśli prawnej), polubowne rozwiązywanie sporów umownych z kontrahentami chińskimi, a także szeroko pojęte zagadnienia negocjacji i arbitrażu.

Autor: Marek Dąbrowski
Ostatnia aktualizacja: 29.01.2019, godz. 13:11 - Marek Dąbrowski