mgr Marcin Rokosz - doktorant

 

Magister Marcin Rokosz w 2016 roku z wyróżnieniem ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pracę magisterską na temat: „Umowa przewłaszczenia nieruchomości celem zabezpieczenia wierzytelności” napisał na seminarium z prawa cywilnego pod opieką prof. dr. hab. Henryka Ciocha. W 2017 roku rozpoczął studia doktorancie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Katedrze Negocjacji i Mediacji. Od stycznia 2018 roku aplikant radcowski w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

 

Marcin Rokosz jest uczestnikiem wielu kursów z zakresu nauk prawnych, w tym między innymi kursu organizowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości we współpracy z Harvard Business School, Stanford Research Institute, Massachusetts Institute of Technology, China Europe International Business School oraz IESE Business School: „Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości”.

Podczas studiów doktoranckich prelegent na licznych konferencjach naukowych z zakresu nauk prawnych oraz autor publikacji z obszaru przygotowywanej dysertacji doktorskiej.

 

Zainteresowania badawcze: negocjacje, prawo cywilne.

Autor: Marek Dąbrowski
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2018, godz. 16:55 - Marek Dąbrowski