MGR MICHAŁ HAŁASA

ASYSTENT

 


 

ŻYCIORYS NAUKOWY

 

2004 - 2009 - studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; praca magisterska napisana pod kierunkiem dr. hab. Andrzeja Herbeta pt. Certyfikaty inwestycyjne - konstrukcja prawna

 

I-VI 2009 - udział w studenckim projekcie badawczym pt. Przekształcenie spółek osobowych

 

od X 2010 - praca naukowo-dydaktyczna na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Handlowego KUL

 

od VI 2013 - radca prawny 

 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 

- ćwiczenia z prawa handlowego

- cwiczenia z prawa umów handlowych

 

 

WYKAZ PUBLIKACJI...

 

 

KONSULTACJE

 

 

 

KONTAKT

 

michal.halasa[at]kul.pl

 

plan zajęć

Autor: Dariusz Bucior
Ostatnia aktualizacja: 30.08.2014, godz. 18:59 - Michał Hałasa