MGR PRZEMYSŁAW FILIPOWICZ

Doktorant w Katedrze Prawa Handlowego KUL

 

 

 

 

ŻYCIORYS ZAWODOWY

2005 – 2010    studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; praca magisterska pt. Odpowiedzialność cywilna członków zarządu spółki wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością napisana pod kierunkiem dra hab. Andrzeja Herbeta, prof. KUL

 

2011 – 2013    aplikacja adwokacka (Okręgowa Rada Adwokacka w Lublinie);

patron – adw. Piotr Sendecki

 

od X 2012    studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II;

seminarium z prawa handlowego

 

od I 2015   radca prawny (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Lublinie)

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

- konwersatorium Orzecznictwo w sprawach gospodarczych – Prawo, studia niestacjonarne;

- konwersatorium Ochrona własności intelektualnej – Praca socjalna, studia stacjonarne;

- konwersatorium Ochrona własności intelektualnej – Historia sztuki, studia stacjonarne.

 

WYKAZ PUBLIKACJI

 

plan zajęć

 

KONSULTACJE

 

KONTAKT przemyslaw.filipowicz[at]kul.pl 

 

 

 

 

 

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 03.02.2015, godz. 22:20 - Piotr Kędzierski