MGR RAFAŁ OSTROWSKI

 

ŻYCIORYS NAUKOWY

 

1997 - 2002 - studia prawnicze na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL; praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Szajkowskiego pt. Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

 

od 2002 - studia doktoranckie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL

 

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 

- ćwiczenia z prawa handlowego

 

 

WYKAZ PUBLIKACJI...

 

 

KONSULTACJE

 

 

 

KONTAKT

 

ostrowskiraf[at]interia.pl

 

Autor: Katarzyna Dębińska-Domagała
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2013, godz. 12:32 - Michał Hałasa