Między empirią a teorią
Abp Józef Życiński (1948-2011) in memoriam

 

Wydział Filozofii

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

 

 

26 stycznia 2016 r.

  • Otwarcie prof. Krzysztof Narecki (Prorektor KUL)
  • Wystąpienie organizatorów: dr hab. Arkadiusz Gut, prof. KUL, ks. dr Marek Słomka

  

  

Sesja I, prowadzi dr hab. Arkadiusz Gut (prof. KUL)

prof. Jacek Jadacki (UW), Teizm analityczny Józefa Życińskiego

 

 

prof. Agnieszka Kijewska (KUL), Scientia naturalis w wieku XII: pomiędzy teorią a empirią

 

 

prof. Piotr Gutowski (KUL), O miejscu rozumu i doświadczenia w filozoficznej twórczości Józefa Życińskiego

 

 

dr hab. Sebastian Kołodziejczyk (UJ), Niewspółmierność życia mentalnego – przypadek sporu o treść niepojęciową

 

 

dr hab. Maciej Witek (prof. US), Implikatury skalarne w badaniach nad intuicjami statystycznymi. Uwagi metodologiczne

 

 

Sesja II, prowadzi ks. dr hab. Janusz Mączka (prof. UPJPII)

 

dr hab. Monika Walczak (KUL), Interdyscyplinarność i filozofia nauki

 

 

 

dr Natasza Szutta (UG), Granice autonomii etyki

 

Materiał w opracowaniu. Przepraszamy za utrudnienie.

 

 

dr hab. Marek Rembierz (UŚ), O relacjach między aksjologicznymi i epistemologicznymi a edukacyjnymi i społecznymi zapatrywaniami Józefa Życińskiego

 

 

 

dr Agnieszka Salamucha (UW), Badanie kompetencji moralnej: aspekt teoretyczny i empiryczny – studium przypadku (wystąpienie posterowe)


 

Wieczór wspomnień o Arcybiskupie Józefie Życińskim

  • Prowadzi ks. mgr lic. Mieczysław Puzewicz (Dyrektor Radia eR)
  • Dorobek intelektualny – ks. mgr Wojciech Kotowicz (b. doktorant Abpa J. Życińskiego)
  • Wkład w kulturę społeczną oczami młodych – Maksymilian Kuźmicz (MISH KUL)
  • Obrona godności człowieka – prof. Janusz Wrona (UMCS)
  • Wrażliwość na innych – Khasan Khazdrijev ("starszy" ze wspólnoty czeczeńskiej w Lublinie)
  • Wystąpienie Arcybiskupa Stanisława Budzika (Metropolity Lubelskiego)
  • Koncert Wieniawski Kwartet (W. A. Mozart - Kwartet smyczkowy C - dur KV 465), słowo o muzyce: Teresa Księska-Falger

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 08.02.2017, godz. 12:20 - Andrzej Zykubek