W dniach 14-15 listopada 2012 roku doktor Paweł Zdanikowski wziął udział w VI Międzynarodowej Konferencji "Days of law" organizowanej przez Wydział Prawa Uniwersytetu Masaryka w Brnie, podczas której wygłosił referat pt.: "European company law as an instrument for gender equality? Comments on the qualifications of the company board members and EU legislation policy".

Autor: Piotr Kędzierski
Ostatnia aktualizacja: 21.11.2012, godz. 21:41 - Piotr Kędzierski