Metody realizacji i weryfikacji efektów uczenia się oraz warunki zaliczenia w trybie zdalnym w semestrze letnim 2019/2020

 

 

Terminy oraz sposób konsultacji pracowników FA  

 

Studia stacjonarne I stopnia

 

1. rok 

 

Wstęp do językoznawstwa

PNJA - gramatyka praktyczna

PNJA - sprawności zintegrowane

PNJA - wymowa

PNJA - praca z tekstem

PNJA - konwersacje

Wstęp do literaturoznawstwa (dr M.Sawa)

Wstęp do literaturoznawstwa (dr hab. J. Teske)

Historia literatury angielskiej

Teksty kultury anglojęzycznej

Historia Anglii i USA

Historyczne inspiracje tekstów kultury

Media anglojęzyczne

Pedagogika ogólna

Psychologia ogólna

 

2. rok

 

Gramatyka opisowa języka angielskiego - składnia

Gramatyka opisowa języka angielskiego - fonologia (dr hab. Anna Bloch-Rozmej, prof. KUL)

Gramatyka opisowa języka angielskiego - fonologia (dr hab. Krzysztof Jaskuła, prof. KUL)

PNJA - sprawności zintegrowane

Historia literatury angielskiej

Empiryczne badania języka

Komunikacja i interpretacja

Dydaktyka nauczania języka angielskiego

PNJA - praca nad tekstem akademickim

PNJA - angielski prawniczy i medyczny

PNJA - gramatyka

PNJA - konwersacje

 

3. rok

 

Literatura angielska (seminarium)

Językoznawstwo (seminarium)

PNJA - tłumaczenia

Literatura anglojęzyczna (seminarium)

Język irlandzki

Kulturoznawstwo angielskiego i celtyckiego obszaru językowego (seminarium)

Język i kultura Walii

Językoznawstwo ogólne (seminarium)

Historia literatury amerykańskiej

Literaturoznawstwo (seminarium)

Językoznawstwo stosowane (seminarium)

PNJA - język mediów

 

 

Studia stacjonarne II stopnia 

 

1. rok

 

Nowe trendy w składni generatywnej

Współczesne teorie i najnowsze trendy w morfologii

Literatura anglojęzyczna (seminarium)

PNJA (mgr M. Czerniakowski)

PNJA (dr W. Guz)

Translatoryka (seminarium)

Tłumaczenia literackie

PNJA - języki specjalistyczne

Wybrane zagadnienia literaturoznawstwa angielskiego

Nowe spojrzenie na metodologię badań językoznawczych

Nowe spojrzenie na metodologię badań literaturoznawczych

Literatura anglojęzyczna a nowe zjawiska w kulturze współczesnej

Językoznawstwo stosowane (seminarium)

Kulturoznawstwo celtycko-brytyjskie

Wybrane zagadnienia kulturoznawstwa angielskiego obszaru językowego

Literaturoznawstwo (seminarium)

Teksty kultury amerykańskiej

Tłumaczenia ustne: podstawy warsztatu

Tłumaczenie specjalistyczne: zarządzanie, prawo i marketing w biznesie

Literatura amerykańska (seminarium)

Kulturoznawstwo brytyjsko-amerykańskie

Kulturoznawstwo celtycko-amerykańskie

Kulturoznawstwo angielskiego obszaru językowego (seminarium)

Tłumaczenie audiowizualne i medialne

Językoznawstwo historyczne

Językoznawstwo stosowane w teorii i praktyce

 

2. rok 

 

Medialne poszukiwania literatury

Literatura anglojęzyczna (seminarium)

Językoznawstwo stosowane (seminarium)

Fonetyka akustyczna

Językoznawstwo ogólne (seminarium)

Kulturoznawstwo angielskiego i celtyckiego obszaru językowego (seminarium)

Tłumaczenie ustne w zakresie wybranych dziedzin komunikacji specjalistycznej

Komparatystyka językowa w tłumaczeniach (seminarium)

Multilingwizm i multikulturowość średniowiecznej Anglii

Językoznawstwo (seminarium)

Wybrane aspekty literatury amerykańskiej

 

 

Autor: Iwona Saracyn
Ostatnia aktualizacja: 06.05.2020, godz. 13:45 - Iwona Saracyn