Nakładem Wydawnictwa Difin ukazała się monografia dr. Pawła Zdanikowskiego pt. "Prawo udziałowe w spółce z o.o." (Warszawa 2011, ss. 280). Praca, oparta na obronionej w ubiegłym roku rozprawie doktorskiej, stanowi pierwsze w polskim piśmiennictwie monograficzne opracowanie tytułowej problematyki. Koncentruje się ona na pojęciu i charakterze prawnym prawa udziałowego - odniesionych do istoty spółki, jako koporacji kapitałowej - ale analizuje również treść podstawowych uprawnień wspólników oraz zagadnienia związane z powstaniem i ustaniem udziałów.

Autor: Andrzej Herbet
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2011, godz. 09:40 - Andrzej Herbet