Rektor, Senat oraz Rada Wydziału Filozofii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
zapraszają na uroczystość odnowienia doktoratu


siostry profesor Zofii Józefy Zdybickiej
,


która odbędzie się 16 listopada 2017 r. o godz. 11.00
w Kolegium Jana Pawła II, aula C-1031.

 

 

 

prof. dr hab. Zofia Józefa Zdybicka USJK ur. 5 VIII 1928 r. w Kraśniku Lubelskim. W latach 1956-61 studiowała filozofię na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Stopień doktora uzyskała w 1965 na podstawie pracy „Filozoficzne podstawy teorii poznawalności Boga u H. De Lubaca”, której promotorem był o. prof. Mieczysław A. Krąpiec. W 1970 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego a w 1971 stanowisko docenta. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego i stanowisko profesora KUL otrzymała w 1978, zaś tytuł profesora zwyczajnego nauk humanistycznych w roku 1988.

Od 1973 r. aż do przejścia na emeryturę w roku 2000 kierowała Katedrą Filozofii Religii. Na Wydziale Filozofii KUL pełniła ponadto funkcje: kierownika Sekcji Filozofii Teoretycznej (1979-1984), prodziekana Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej (1984-1986) i dziekana tego wydziału (1986-1987 i 1990-1999).

Jest współtwórczynią powstałej na KUL Lubelskiej Szkoły Filozoficznej. Jest członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Towarzystwa Naukowego KUL, Societas Internationalis St. Thomae Aquinatis, a także Pontificia Academia S. Thomae Aquinatis oraz członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu (Oddział Societa Internazionale Tommaso d’Aquino).

Wielokrotnie wyróżniana, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem „Za Zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, Nagrodą główną FENIKS, Nagrodą im. Ks. Idziego Radziszewskiego przyznawaną przez Towarzystwo Naukowe KUL; Medalem „Optime Meritis de Philosophia” przyznanym nestorom filozofii polskiej z okazji jubileuszowego X Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Poznaniu; Nagrodą TOTUS – „katolickim Noblem”. Tematyka zainteresowań badawczych s. prof. Z.J. Zdybickiej dotyczy przede wszystkim filozofii Boga i filozofii religii. Jej twórczość jest także poświęcona upowszechnianiu myśli filozoficzno-etycznej Karola Wojtyły/św. Jana Pawła II.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2017, godz. 08:20 - Andrzej Zykubek