UCHWAŁA SENATU

KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II

z dnia 25 maja 2017 r

w sprawie odnowienia doktoratu s. prof. dr hab. Zofii Zdybickiej

(778/III/1)

 

Na podstawie § 10 ust. 1 Statutu KUL Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, na wniosek Rady Wydziału Filozofii z dnia 26 kwietnia 2017 r., wyraża zgodę na uroczyste odnowienie w roku 2017 doktoratu s. prof. dr hab. Zofii Zdybickiej, w związku z uzyskaniem stopnia naukowego doktora na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL w roku 1965.

 

Jednocześnie Senat przyjmuje do wiadomości, że Rada Wydziału Filozofii o przygotowanie recenzji poprosiła ks. prof. dr. hab. Andrzeja Maryniarczyka, a o wygłoszenie laudacji ks. bp. prof. dr. hab. Ignacego Deca.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 16.11.2017, godz. 19:04 - Andrzej Zykubek