W dn. 25 kwietnia 2013 r. Katedra Prawa Handlowego oraz II Katedra Prawa Cywilnego zorganizowały, pod patronatem honorowym JM Rektora KUL, Ks. Prof. dr hab. Antoniego Dębińskiego, ogólnopolską konferecję naukową pt. „PODSTAWOWE KONSTRUKCJE I TENDENCJE ROZWOJOWE PRAWA SPÓŁDZIELCZEGO”.

 

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom oraz osobom aktywnie zaangażowanym w przygotowanie konferencji: partnerowi strategicznemu - Krajowej Radzie Notarialnej, sponsorom: Spółdzielczemu Instytutowi Naukowemu, Krajowej Radzie Spółdzielczej, Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej SKOK Chmielewskiego, patronom medialnym: Radiu Lublin i miesięcznikowi "Rejent", a także studentom za ich inicjatywę i pomoc w kwestiach organizacyjnych.  

Autor: Michał Hałasa
Ostatnia aktualizacja: 27.05.2013, godz. 21:30 - Andrzej Herbet