Pełnione funkcje
  • Od 10.01.2013 - sekretarz Wydziału Filozofii Towarzystwa Naukowego KUL;
  • Od 1.10.2008 do 30.09.2012 – przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych w Radzie Instytutu Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych KUL;
  • Od 1.10.2006 do 30.09. 2015 - koordynator międzynarodowej wymiany studentów w ramach Programu Socrates - Erasmus;
  • Od 17.11.2006 - członek współpracownik Wydziału Filozofii Towarzystwa Naukowego KUL;
  • Od 9.10.2005 - członek Sekcji Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Polskiego Towarzystwa Filozoficznego.
  • Od 17.09.2003 do 22.09.2008 – przedstawiciel niesamodzielnych pracowników naukowo-dydaktycznych w Radzie Wydziału Filozofii KUL.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 11.10.2018, godz. 15:41 - Dariusz Dąbek