• Georgesa Lemaître’a koncepcja relacji między nauką a religią, Referat wygłoszony na XI Polskim Zjeździe Filozoficznym w Lublinie – KUL 9-13.09.2019.
  • Metodologiczne granice naturalistycznej interpretacji biologicznej teorii ewolucji, Referat wygłoszony w ramach projektu Lubelskiego Festiwalu Nauki, 18 września 2013.
  • Wiara w naukę, Referat wygłoszony w ramach projektu Lubelskiego Festiwalu Nauki, 16 września 2013.
  • Dlaczego Wielkiego Wybuchu nie należy interpretować kreacjonistycznie?, Referat wygłoszony w ramach projektu Lubelskiego Festiwalu Nauki, 16 września 2013.
  • Prostota w kosmologiach dedukcyjnych, Referat wygłoszony na IX Polskim Zjeździe Filozoficznym w Wiśle, 17-21 września 2012.
  • Argumenty kosmologiczne w uzasadnianiu tezy o jedności Wszechświata, Referat wygłoszony na ogólnopolskiej interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. Jedność nauki. Jedność przyrody, zorganizowanej przez Instytut Filozofii UMK w Toruniu, 1-2 czerwca 2012.
  • Dlaczego Wielkiego Wybuchu nie należy interpretować kreacjonistycznie? Referat wygłoszony w Instytucie Teologicznym im. św. Józefa Bilczewskiego we Lwowie-Brzuchowicach, 2 maja 2010.
  • Rola czynnika empirycznego w wyborze kosmologii relatywistycznej według Willema de Sittera, Referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. Transfer idei. Od ewolucji w biologii do ewolucji w astronomii i kosmologii, zorganizowanej przez Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 18-19 listopada 2009.
  • Metodologiczne granice naturalistycznej interpretacji biologicznej teorii ewolucji, Referat wygłoszony w ramach IX Dni Interdyscyplinarnych na konferencji naukowej pt. Na progu życia. Teoria ewolucji wobec wiary chrześcijan. W 150-lecie ogłoszenia teorii ewolucji biologicznej Karola Darwina, zorganizowanej na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie, 16-17 października 2008.
  • Czynnik empiryczny w kosmologiach globalnych, Referat wygłoszony na VIII Polskim Zjeździe Filozoficznym w Warszawie, 15-19 września 2008.
  • Dlaczego kosmologia dedukcyjna przegrała rywalizację z kosmologią ekstrapolacyjną? Referat wygłoszony na ogólnopolskiej konferencji naukowej z udziałem gości zagranicznych pt. Filozofia przyrody współcześnie, Lublin, 17-18 kwietnia 2008.

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 11.11.2020, godz. 20:03 - Dariusz Dąbek