ks. dr hab. Czesław Krakowiak, prof. nadzw.

Pełnione funkcje:

 • Prefekt w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie 1973-1983
 • Sekretarz Sekcji Wykładowców Liturgiki 1978-1983; 1993-1998
 • Sekretarz TN KUL Wydziału Teologii od 1983 - 2004
 • Sekretarz Wykładów Uniwersyteckich dla Duchowieństwa w KUL 1984-1989
 • Członek Komisji Episkopatu ds. Liturgii i duszpasterstwa liturgicznego 1989-1996
 • Członek Komisji II Synodu Plenarnego d/s. Liturgii 1994-1999
 • Konsultor Komisji Episkopatu Polski ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 1996-2001
 • Przewodniczący Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej od 1992 -
 • Kurator Koła Liturgicznego Studentów KUL od 1992 - 2004
 • Redaktor Działu LITURGIKA w Encyklopedii Katolickiej KUL od 1992-
 • Sekretarz Redakcji Roczników Teologicznych zeszyt 6 od 1997 do 2001
 • Sekretarz Redakcji Roczników Teologicznych zeszyt 8 od 2001 do 2003
Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2006, godz. 10:56 - Anna Swęda