ks. dr hab. Czesław Krakowiak, prof. nadzw.


Udział w Sympozjach i wygłoszone referaty:

1. Seminarium Wykładowców Liturgiki
 • Kapłaństwo wspólne i służebne według ksiąg liturgicznych (1981)
 • Msze św. z udziałem dzieci (1986)
 • Zgromadzenie liturgiczne jako podmiot celebracji (1988)
 • Bierzmowanie w Katechizmie Kościoła Katolickiego (1994)
 • Błogosławieństwo chrzcielnicy (1998)
 • Teologiczne i normatywne zasady współpracy świeckich w ministerialnej posłudze prezbiterów (1999)

2. Sympozja Liturgiczne w KUL

 • Ks. W. Danielskiego kierunki badań nad liturgią (1986)
 • Teologiczne i pastoralne założenia Listu Kongregacji Kultu Bożego o przegotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych (1990)
 • Ile Mszy św. w niedziele w parafii? (1993)
 • Niedziela dniem Kościoła (1998)
 • Celebracja liturgii w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego (I Kongres Liturgiczny KUL 2000)

3. Sympozja Katechetyczne KUL

 • Świadome i czynne uczestnictwo dzieci i młodzieży w Eucharystii (1998)
 • Celebracje liturgiczne w katechezie dzieci i młodzieży (1999)

4. Sympozjum Instytutu Teologii Dogmatycznej KUL. nt. „Diakonat stały próba klerykalizacji laikatu?”

 • Posługi kościelne w nauczaniu Kościoła Powszechnego w praktyce Kościoła w Polsce (2001)

5. Tydzień Eklezjologiczny KUL

 • Posługi liturgiczne: teoria i praktyka (1998)

6. Uniwersytet Opolski

 • Niedziela jako dzień Eucharystii (1991)
 • Katechumenat dzieci w wieku szkolnym (1996)
 • Jutrznia i Nieszpory w niedzielnym świętowaniu (2001)

7. Sympozjum polonijne „Polonijna parafia jutra” (Poznań 1985)

 • Parafia jako centrum życia liturgicznego

8. Sympozjum w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie: „Odnowa liturgii sakramentów”

 • Teologia wtajemniczenia chrześcijańskiego (1990)

9. Sympozjum Liturgiczne w Lądzie

 • Dyrektorium o Mszach z udziałem dzieci: geneza i założenia teologiczno-pastoralne (1990)

10. Sympozjum Liturgiczne Gdańsk-Oliwa: „Tajemnica Eucharystii w duszpasterstwie parafialnym”

 • Posługa nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. (1993)

11. Sympozjum w Wyższym Seminarium Duchownym w Zduńskiej Woli nt. „Liturgia w parafii”

 • Parafia ośrodkiem życia liturgicznego (2001)

12. Sympozjum w Przemyślu (1994)

 • Kult Eucharystii poza Msza św.

13. Sympozja liturgiczne w Sandomierzu

 • Katechumenat dzieci i młodzieży (1996)
 • Celebracje pokutne w świetle Rytuału „Obrzędy pokuty” (1999)

14. Sympozjum w Częstochowie nt. „Misterium Eucharystii w życiu osób konsekrowanych”

 • Modlitwy Eucharystyczne we Mszach z udziałem dzieci (1998)

15. Sympozjum w Gródku (Ukraina) nt. „Liturgia w parafii”

 • Chrzest dzieci i dorosłych w parafii (2002)

16. Sympozjum w Grodnie (Białoruś) Nt. „Sakramenty inicjacyjne we wspólnocie Kościoła”.

 • Przygotowanie dzieci w wieku szkolnym do sakramentów inicjacyjnych

17. Sympozjum Gdańsku z okazji 40.lecia Konstytucji o liturgii (2003)

 • Nowe akcenty w nauce posoborowej o sakramentach

18. Sesja naukowa w Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie z okazji 40. lecia Konstytucji o liturgii

 • Diecezjalna Komisja Liturgiczna w promowaniu liturgii w diecezji lubelskiej

19. Sympozjum w Siedlcach: Ewangelizacja i liturgia (16.10.2004)

 • Posługi i funkcje liturgiczne świeckich
Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2006, godz. 10:58 - Anna Swęda